Unikalna, prosta i energetycznie wydajna metoda wytwarzania mocy chłodniczej dla systemów belek chłodzących.

Combi Cooler

Opatentowany przez firmę Fläkt Woods system Combi Cooler oferuje zupełnie nowe możliwości w trakcie planowania i opracowywania specyfikacji systemów chłodzenia. Moduł Combi Cooler może być scalany z centrala wentylacyjną i montowany w niej bezpośrednio. Nadaje się zwłaszcza do wykorzystywania wspólnie z systemami belek chłodzących.

Moduł Combi Cooler pozwala zaoszczędzić do 40% energii.

W systemach wykorzystujących moduł Combi Cooler można obniżyć poziom zużycia energii do takiego stopnia, że moc chłodnicza 100 kW może być uzyskiwana z 21,5 kW, zamiast z 35 kW.

Co sprawia, że moduł combi cooler jest tak efektywny energetycznie?
1) Powietrze dostarczane do jednostek uzdatniania powietrza jest chłodzone jedynie do 18°C, zamiast jak w tradycyjnych systemach do 15°C. Dzięki temu unika się energochłonnego skraplania. Temperatura doprowadzanego powietrza jest nieco wyższa, więc w pomieszczeniach takich jak puste sale konferencyjne, w których nie występuje obciążenie cieplne, utrzymywana jest komfortowa temperatura i unika się ich zbędnego chłodzenia.Pobór energii elektrycznej jest tutaj zmniejszony o 14% (wliczając w to moc dodatkową, wykorzystywaną przez obwód zasilania belek chłodzących).
2) Dynamicznie przeprowadzane dochładzanie czynnika chłodniczego oraz wyższa temperatura odparowania powoduje obniżenie wymaganej energii o 29%.

Sumaryczna oszczędność energii wynosi więc: 100 - (0,71 x 0,86) x 100 = 39%

Źródło: Fläkt Bovent Sp. z o.o.