miesięcznik

COLD - ХОЛОД
Холод – Chołod - Cold
Холод (Chołod, Cold)

Twój profesjonalny partner na rynku ukraińskim w branży chłodnictwa i klimatyzacji

Miesięczik skutecznie przyczynia się do nawiązania kontaktów z firm ukraińskich i ekspertów w dziedzinie techniki chłodniczej i klimatyzacyjnej. Ma swoją sieć partnerów w sześciu krajach.

Prenumeratorami są głownie ukraińskie firmy, przedsiębiorstwa przemysłowe, instytucje badawcze, itp.

Redakcja miesięcznika jest organizatorem corocznych konferencji:
"Dzisiejsze systemy chłodzenia i klimatyzacji i obiektów użyteczności publicznej",
"Klimatyzacja budynków i budowli"
oraz partnerem medialnym wielu wydarzeń branżowych.

Strona internetowa miesięcznika: holod.kiev.ua

Холод – Chołod - Cold
Źródło: ''