Komunikat COCH w sprawie Świadectw Kwalifikacji wydany w związku z nieprawdziwymi informacjami rozpowszechnianymi pocztą elektroniczną na adresy firm z branży chłodniczej i klimatyzacyjnej.

COCH: Komunikat w sprawie Świadectw Kwalifikacji
W związku z nieprawdziwymi informacjami rozpowszechnianymi pocztą elektroniczną na adresy firm z branży chłodniczej i klimatyzacyjnej a dotyczących działalności szkoleniowej prowadzonej w "COCH" w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi i ważności wydanych świadectw przez współpracującą z "COCH" Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie informujemy, że "COCH" wystąpił na drogę prawną przeciwko osobie rozpowszechniającej te niezgodne ze stanem faktycznym informacje.
Zapewniamy, że świadectwa kwalifikacji wydane do tej pory, zarówno przez "COCH" jak i AGH oraz te nadal wystawiane są ważne.
COCH - Centralny Ośrodek Chłodnictwa

Źródło: COCH - Centralny Ośrodek Chłodnictwa