Prognozy emisji zanieczyszczeń zakładają, że w ciągu dziesięciu lat dwutlenek węgla i inne gazy cieplarniane, wytwarzane jako efekt uboczny ruchu lotniczego, staną się istotnym czynnikiem przyspieszającym globalne ocieplenie - informuje pismo "Environmental Science & Technology".

CO2 z lotnictwa istotnym czynnikiem globalnego ocieplenia
sxc.huDo 2050 r. ilość tych emisji na świecie może być dwukrotnie lub nawet trzykrotnie wyższa niż obecnie. Bethan Owen z American Chemical Society zaznacza, że obecnie ruch lotniczy wytwarza od 2 do 3 procent emisji dwutlenku węgla, który jest głównym gazem cieplarnianym na Ziemi.

Naukowcy szacują, że całkowita ilość emisji CO2 na świecie wzrośnie do 2100 r. siedmiokrotnie w stosunku do obecnych ilości. Obecnie globalna emisja dwutlenku węgla do atmosfery wynosi ok. 35 miliardów ton rocznie. Oznacza to, że na jednego człowieka przypada ponad 5 ton CO2 rocznie.

Dwutlenek węgla jest produktem spalania i oddychania. Jest wykorzystywany przez rośliny w procesie fotosyntezy. Tworzy się przy utlenianiu i fermentacji substancji organicznych. W niskich stężeniach nie jest trujący, ale w większych jest szkodliwy, a czasem może być zabójczy.

W efekcie cieplarnianym dwutlenek węgla ma od 9 proc. do 26 proc. udziału. Pozostałe to: para wodna, metan i ozon.

Foto: sxc.huŹródło: PAP - Nauka w Polsce