Zasłużony dostawca czynników chłodniczych w Szwajcarii przechodzi na CO2.


Firma Friosol, jako wiodący hurtownik syntetycznych czynników chłodniczych, przechodzi na czynniki naturalne. Od ponad 55 lat firma ta zajmuje się handlem syntetycznymi czynnikami chłodniczymi, przede wszystkim na terenie Szwajcarii. Czynniki chłodnicze zawierające związki z grupy CFC, uchodzące przez długi czas za bezpieczne, stanowiły podstawę obrotów handlowych tej tradycyjnej firmy.
Jako alternatywa sztucznie produkowanych czynników chłodniczych, znane są niektóre substancje naturalne, które w szerszym zastosowaniu mogą znaleźć się jedynie warunkowo. Łatwopalność, toksyczność lub wyjątkowo wysokie ciśnienia robocze są własnościami utrudniającymi szersze zastosowanie we wszystkich działach chłodnictwa.
Dwutlenek węgla CO2 jest obok amoniaku klasycznym chłodniczym.
W latach 1920 – 1930 dwutlenek węgla miał swój okres rozkwitu, jako czynnik chłodniczy.
Z rozwojem syntetycznych czynników chłodniczych, dwutlenek węgla ze względu na wysokie ciśnienia robocze i kiepskie właściwości termodynamiczne był stopniowo wypierany z rynku.
CO2 charakteryzuje się niską temperaturą krytyczną, tj. 31,06°C, co oznacza, że powyżej tej temperatury czynnik chłodniczy w fazie gazowej nie może już się skraplać. Dwutlenek węgla przy temperaturze 0°C ma ciśnienie 34,85 bar, a w obszarze transkrytycznym ciśnienia wzrastają do 80÷110 bar. Te szczególne właściwości wymagają od producentów elementów składowych kilku modyfikacji i nowych rozwiązań.
Źródło:
więcej informacji w nr 3/2006