Ostatnie szacunki odnośnie znaczenia dwutlenku węgla w globalnym ociepleniu na Ziemi są przeszacowane - uważają naukowcy, którzy wyniki swoich analiz opublikowali w prestiżowym piśmie "Nature".

CO2 odgrywa mniejszą rolę w globalnym ociepleniu niż sądzono
Naukowcy twierdzą, że na 95 proc. zawyżone są szacunki 40 ppmv CO2 na każdy stopień Celsjusza. Skrót ppmv to części na milion objętościowo. Jest to przyjęty na świecie sposób wyrażania stężenia bardzo rozcieńczonych roztworów związków chemicznych. Stężenie to jest pochodną ułamka molowego i określa ile cząsteczek związku chemicznego przypada na 1 milion cząsteczek roztworu. W przypadku mieszanin gazów stężenie wyrażone w ppm może być łatwo przeliczone ze stężenia molowego poprzez pomnożenie tego ostatniego przez milion.
Analiza naukowców bazuje na ponad 200.000 pojedynczych porównań i wskazuje, że rola dwutlenku węgla w występującym obecnie globalnym ociepleniu jest mniejsza niż poprzednio - podaje internetowy serwis "Science Daily".

Ocieplenie klimatu powoduje wiele zmian w cyklicznym obiegu węgla na Ziemi z efektem znanym jako wzrost ilości dwutlenku węgla w atmosferze i rosnącą temperaturą. Innymi słowy istnieje zależność między dwutlenkiem węgla a poziomem temperatury. To doprowadziło do stworzenia teorii, że potrzeba 40 p.p.m.v. CO2 by doszło do podwyższenia temperatury o jeden stopień Celsjusza.

David Frank wraz z kolegami opracowali dziewięć rekonstrukcji globalnych temperatur i porównali je z danymi dotyczącymi stężenia dwutlenku węgla z trzech antarktycznych rdzeni zawierających materiał z okresu między 1050-1800 r. Autorzy uzyskali prawdopodobieństwo reakcji o sile 1.7-21.4 p.p.m.v. CO2 na każdy stopień Celsjusza z medianą na poziomie 7,7.

Dwutlenek węgla jest produktem spalania i oddychania. Jest wykorzystywany przez rośliny w procesie fotosyntezy. Tworzy się przy utlenianiu i fermentacji substancji organicznych. Występuje w kopalniach, cukrowniach, gorzelniach, wytwórniach win, silosach zbożowych, browarach i studzienkach kanalizacyjnych. W małych stężeniach nie jest trujący, w większych stężeniach dwutlenek węgla jest szkodliwy dla zdrowia a nawet zabójczy.
Źródło: PAP - Nauka w Polsce