Rekuperacja (łac. recuperatio - odzyskanie) to odzyskiwanie ciepła za pomocą wymiennika ciepła, w celu dalszego jej wykorzystania.
Rekuperacja (łac. recuperatio - odzyskanie) to odzyskiwanie ciepła za pomocą wymiennika ciepła, w celu dalszego jej wykorzystania. Urządzenia mechaniczne, w których zachodzi ten proces nazywa się rekuperatorami, a ich działanie polega na przekazywaniu energii cieplnej z jednego medium do innego np. z powietrza do powietrza, z powietrza do wody, z wody do powietrza. W przemyśle rekuperacja polega np. na odzyskiwaniu energii termicznej gazów odlotowych i spalin. W wentylacji rekuperator jest urządzeniem, dzięki któremu powietrze nawiewane do budynku (tzw. "świeże") jest ogrzewane za pomocą powietrza usuwanego (wywiewanego) z budynku, bez mieszania się tych dwóch strumieni. W najprostszy sposób wymiana ta odbywa się poprzez wymiennik krzyżowy, w którym przewody wywiewne i nawiewne posiadają wspólne ściany, które jednocześnie są przekaźnikiem energii cieplnej i stanowią barierę chroniącą przed wymieszaniem się dwóch strumieni powietrza. Prócz tej funkcji rekuperatory regulują przepływy nawiewanego i wywiewanego powietrza w instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i zapobiegają wyziębianiu pomieszczeń przez nawiewane do nich chłodne powietrze z zewnątrz.
Rekuperację ciepła w systemach klimatyzacji lub wentylacji wymuszonej stosuje się w celu zminimalizowania zużycia energii oraz dobowej stabilizacji temperatury w pomieszczeniach. Dzięki temu procesowi wymiany ciepła można zatrzymać 50%-80% (nawet 90% jak podają niektórzy producenci) wytworzonego ciepła na ogrzanie pomieszczeń.
Opracowanie: Redakcja