Choć nawet największe autorytety nie są w stanie dojść do porozumienia - czym właściwie jest „dom ekologiczny”, 13 października udało się rozstrzygnąć konkurs na najlepsze projekty takich domów.

Co to jest dom ekologiczny?
Jury konkursu „Dom ekologiczny” prowadzonego od wiosny przez miesięcznik „Murator” pod patronatem NFOŚiGW, nagrodziło 4 z 94 nadesłanych projektów. Wśród zgłoszonych prac, obecne były projekty domów o „klasycznej” linii, zdecydowanie jednak przeważały rozwiązania bardzo nowoczesne. Niektórzy autorzy stawiali sobie za cel maksymalną efektywność energetyczną, dla innych zaś priorytetem było optymalne wykorzystanie już zurbanizowanej przestrzeni lub minimalne ingerowanie w krajobraz.

Co ciekawe, wskutek długich dyskusji nad tym, które podejście w projektowaniu domów jest bardziej eko niż inne, jury zdecydowało o dwóch rzeczach – po pierwsze, uznano, że pojęcie „dom ekologiczny” okazało się zbyt pojemne i brak jednoznacznych kryteriów, by móc, nie krzywdząc nikogo, porównywać ze sobą dowolne eko-projekty. Po drugie zaś, z tego właśnie powodu zrezygnowano z klasycznego podium dla zwycięzców i pulę nagród rozdzielono na cztery równorzędne nagrody pieniężne.

W skład jury konkursowego wchodzili przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów Polskich, okręgowych izb architektów, KAPE S.A. oraz wydawcy miesięczników „Murator” i „Architektura Murator”.

Narodowy Fundusz, którego strategii bliskie są zagadnienia budownictwa ekologicznego i efektywności energetycznej, przyznał dodatkowo 3 własne wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych i dyplomów. Jako nagrody rzeczowe najbardziej odpowiednie dla autorów projektów zarówno innowacyjnych jak i efektywnych energetycznie, ufundowano równie innowacyjne rowery miejskie, których konstrukcja również wyrasta ponad klasyczną myśli techniczną w swojej dziedzinie. Nagrody, w imieniu prezesa Jana Rączki, wręczył Zastępca Dyrektora Biura NFOŚiGW Włodzimierz Hrymniak.

Wszystkie prace konkursowe są wystawione w warszawskiej siedzibie SARP przy ul. Foksal 2 do czwartku 20 października. Wszystkim, również nie-architektom, bardzo gorąco polecamy. Warto!

>>GALERIA ZDJĘĆ

Autor: Jan Ruszkowski

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej