Wentylatory oddymiające mają jasno zdefiniowane zadania, z których najważniejsze wiąże się z ochroną życia – chodzi tu oczywiście o usunięcie produktów spalania (dym, tlenek węgla i inne gazy) z obszaru ewakuacji ludzi.


Poza dyskusją są dwie zasadnicze
własności:
- wysokie wydajności (min. ilość wymian to 10 h-1);
- odporność ogniowa klasy F400 (niezmienna praca w 400°C
przez co najmniej 2h).
To minimum. Producenci nowoczesnych wentylatorów oddymiających
co raz to proponują nowe rozwiązania, które mogą poprawić
skuteczność urządzeń, przy zachowaniu ich konkurencyjnej
ceny. W pomysłowych i praktycznych rozwiązaniach, przyjaznych
dla kieszeni inwestora, przodują producenci hiszpańscy – także firma
Casals, której asortyment wentylatorów oddymiających dystrybuujemy
na terenie Polski.

Wentylatory osiowe od podstawJeśli chodzi o pierwszy warunek absolutnego minimum, czyli odpowiednią
wydajność, rekordzistami są wentylatory osiowe (przeznaczone
do montażu w kanale w zagrożonym obszarze). Wśród
nich mistrzem jest wentylator HBF o średnicy 1250 mm z wydatkiem
109 000 m3/h. Każdy z wentylatorów osiowych może wystąpić
też w wersji BOX. I nie chodzi tylko o możliwość zastosowania
wentylatora także w kanale prostokątnym. Specjalna obudowa ze
stali galwanizowanej wyposażona jest w izolację dźwiękową i termiczną
– dzięki temu wentylatory typu BOX cechują się znakomitą
akustyką. Jest to jeden z czynników, który kwalifikuje je do pracy,
gdzie zależy nam na jak najniższym poziomie hałasu.
Przykładowo, dla wydatku 109 000 m3/h w wersji jednobiegowej
wentylator HBF powoduje hałas 95
dB(A), zaś BOX HBF – 92 dB(A). Mówiąc
o akustyce, warto wspomnieć
też o wyjątkowo cichym wentylatorze
promieniowym, w obudowie
wyciszającej specjalnej konstrukcji
- BOX RLF.

Nawiew kompensacyjny

To, że wentylacja oddymiająca
ma zapewnić skuteczną ewakuację,
należy powtarzać do znudzenia.
Takie zadanie oznacza nie
tylko usunięcie zadymionego powietrza,
ale i zapewnienie w jego
miejsce powietrza świeżego. Zadanie
to powinno być realizowane
przez wentylatory oddymiające, pełniące funkcję wentylatorów
tłoczących. W ofercie Casals są dwie możliwości „przestawienia”
kierunku przepływu powietrza:
- zastosowanie silnika rewersyjnego (ze zmianą kierunków obrotu
wirnika);
- zastosowanie wirnika tłoczącego „impelente” – zmiana kierunku
przepływu powietrza bez zmiany kierunku obrotu.
Drugie rozwiązanie jest tańsze, a jednocześnie tak samo skuteczne.

Silnik pod ochroną

Wentylatory oddymiające Casals mają certyfikat klasy F400
(praca przez 2h w 400°C) niezależnie od tego, czy silnik znajduje
się w strefie zagrożenia czy poza nią. Od razu warto powiedzieć,
że zalecamy to drugie rozwiązanie – pierwsze jest droższe i zasadniczo
powinno być zarezerwowane dla sytuacji, kiedy po prostu
nie ma miejsca na umieszczenie silnika wentylatora poza strefą zagrożenia.
O możliwościach takich wentylatorów świadczą choćby
parametry pracy ciągłej.
Kanałowy wentylator promieniowy typu MBC/FA dostosowany
jest do pracy ciągłej w temperaturze 250°C – w warunkach normalnych
stosowany jest także do transportu gorącego powietrza.
Zastosowany wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu (odpowiedzialny
za wysoką efektywność) w tym rozwiązaniu ma odpowiednie
wykonanie odporne na wysoką temperaturę.
W przypadku wentylatorów dachowych zabezpieczeniem jest
wirnik chłodzący oraz specjalna obudowa z włókna szklanego
– dzięki temu temperatura pracy ciągłej określona jest na 80°C,
a rozwiązanie jest tańsze.Wentylator za, a nawet przeciw…

Wentylatory dachowe są tymi urządzeniami, dla których warto
zastosować połączenie wentylacji ogólnej i oddymiającej przez zastosowanie
silnika dwubiegowego (pierwszy bieg – tryb normalny,
drugi bieg – praca pożarowa). Nie jest to jedyna możliwość połączenia
funkcji. Charakterystycznym dla hiszpańskich producentów
pomysłem jest połączenie w jednym urządzeniu wymagań dla
wentylatora oddymiającego i wentylatora w wykonaniu przeciwwybuchowym
(spełnienie warunków dyrektywy ATEX). W tym podwójnym
wykonaniu dostępne są wentylatory: HBFX, BOX HBFX,
HMFX i BOX RLFX.
Opcjonalnie w wykonaniu przeciwwybuchowym i oddymiającym mogą być dostarczone także wentylatory o nazwie HMTE.

Wentylator na zewnątrz, nie tylko na dach…

W wykonaniu przystosowanym do montażu na zewnątrz budynków
można zamówić także wentylatory dwustronnie ssące: BVF
i 20/20-30/28. Napędy transmisyjne tych wentylatorów umieszczono
poza obszarem zagrożonym, a łożyska pasów transmisyjnych
przystosowano do pracy w wysokich temperaturach. Wentylatory
te sprawdzają się jako wyciągi do okapów.
Mam nadzieję, że ten krótki przegląd najciekawszych cech naszych
wentylatorów oddymiających przekona nawet najbardziej
wymagających Czytelników do urządzeń Casals. Spełnią one większość
oczekiwań projektantów, a jednocześnie będą przyjazne dla
portfela.
Autor: Piotr Langowski, Kierownik Działu Marketingu IGLOTECH
Źródło: IGLOTECH news nr 3 listopad 2008

Komentarze

  • Szkoda czytać

    Sporo błędów merytorcznych w tym materiale, głównie: 1. klasa F400... moim zdaniem bardzo często wytarczą wentylatory bez odporności ogniowej; 2. oddymianie do ewakuacji???.... moim zdaniem nie prawda, bo wystarczy dobrze zaprojektować ewakuację i wyposażyć obiekt w DSO i oddymianie jest nie potrzebne!