Setki nowych produktów, nowe ekspozycje specjalne oraz bogaty program specjalistycznych konferencji i seminariów to największe atrakcje tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO, które odbędą się w Poznaniu w dniach 21-24 listopada 2006 r.
Międzynarodowe Targi Ekologiczne POLEKO - największe targi ochrony środowiska w Europie Środkowo-Wschodniej - stanowią interaktywną platformę bezpośredniej komunikacji marketingowej i spotkań specjalistów z branży ochrony środowiska z Polski i zagranicy. POLEKO posiada wiele dodatkowych wartości dla wystawcy i zwiedzających niż tradycyjne formy prezentacji i ekspozycji oferty.
Ze względu na przypadającą w tym roku 1. rocznicę wejścia w życie Protokołu z Kioto oraz fakt, że Komisja Europejska zapoczątkowała właśnie wieloletnią kampanię pod tym tytułem, tematem wiodącym targów będą „Zmiany klimatu”. Honorowy patronat nad tymi największymi w Europie Środkowo-Wschodniej targami ekologicznymi objął Minister Środowiska.
Ekspozycja POLEKO 2006 zapowiada się bardzo ciekawie. Podzielona została na sektory tematyczne:
• Woda i ścieki,
• Odpady, utrzymanie czystości i porządku,
• Energia,
• Edukacja ekologiczna,
• Powietrze, hałas i wibracje
.
Każdemu z sektorów towarzyszyć będą liczne konferencje i inne atrakcyjne wydarzenia. Swoją innowacyjną ofertę zaprezentuje wielu liderów branży z kraju i zagranicy. Największym magnesem dla zwiedzających targi profesjonalistów będą liczne nowości prezentowane na stoiskach. Odszukanie nowych produktów pośród bogatej targowej oferty ułatwi specjalne oznakowanie. Z nowościami prezentowanych podczas POLEKO 2006 można zapoznać się jeszcze przed targami na stronie www.poleko.mtp.pl.
Jak co roku w targach POLEKO 2006 weźmie udział wiele firm zagranicznych. Stałym elementem ekspozycji POLEKO są oficjalne zagraniczne wystąpienia narodowe. Obok tradycyjnie obecnych na targach ekspozycji Austrii, Danii, Francji, Niemiec, Szwecji i Włoch gościć będziemy po raz pierwszy narodowe wystąpienia firm z Australii, Japonii, Hiszpanii, Norwegii i Szwajcarii.
Ekspozycje specjalne
Nowością tegorocznych targów będzie Salon Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i ekspozycja Pompy dla gospodarki wodno-ściekowej. POLEKO wzbogacą także znane z poprzednich edycji prężnie rozwijające się ekspozycje specjalne: Salon Czystej Energii - poświęcony zagadnieniom odnawialnych źródeł energii, Salon Recyklingu – obejmujący tematykę zagospodarowania odpadów, Salon Investcity – Środowisko - prezentacja inwestycji planowanych przez gminy, Salon Nauka dla Środowiska – wystawa przedstawiająca najnowsze wyniki badań instytutów naukowo-badawczych i jednostek badawczo-rozwojowych w zakresie technologii ochrony środowiska oraz Park Techniki Komunalnej – ekspozycja wystawców oferujących sprzęt komunalny.
Platforma edukacji i wymiany doświadczeń
Niewątpliwą atrakcją dla zwiedzających będzie wyjątkowo bogaty program wydarzeń przygotowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie w ścisłej współpracy z partnerami branżowymi. Razem z Departamentem Generalnym ds. Środowiska Komisji Europejskiej oraz Międzynarodową Naukową Siecią Tematyczną Technologie Ochrony Środowiska MTP przygotowują międzynarodową konferencję European Forum on Eco–innovation „Financing Eco–Innovation”. Ministerstwo Środowiska będzie organizatorem seminarium fińsko-polskiego. Pod patronatem Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec odbędą się polsko-niemieckie spotkania poświęcone tematyce ochrony środowiska. Wspólnie z firmą Aquanet S.A. MTP organizują cykl spotkań dla zakładów wodno-kanalizacyjnych „Nie tylko woda i ścieki”, podczas którego omawiany będzie stan obecny i perspektywy rozwoju usług dodatkowych świadczonych przez spółki wodno-ściekowe. Z kolei z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotowywana jest konferencja „Klęski naturalne i ich skutki”.
Jednym z ważniejszych wydarzeń tegorocznych targów będzie debata na temat szans realizacji dyrektyw Unii Europejskiej w gospodarce odpadami, która odbędzie się 22 listopada, drugiego dnia targów. Wezmą w niej udział przedstawiciele najważniejszych instytucji, izb i stowarzyszeń związanych z gospodarką odpadami. Trzeciego dnia targów (23.11.) odbędzie się seminarium „Systemy gospodarki odpadami. Dobre bo polskie”, którego organizatorami są Ogólnopolskie Stowarzyszenie Komunalnych Związków Gmin i Międzynarodowe Targi Poznańskie.
Podczas targów odbędzie Forum Recyklingu - cykl prelekcji organizowanych dla przedstawicieli zakładów przemysłowych, które zobowiązane są do wprowadzania inwestycji związanych z przepisami odpadowymi, firm związane z branżą recyklingu oraz przedstawicieli samorządów i zakładów komunalnych odpowiedzialnych za tę tematykę. Z kolei do udziału w Forum Czystej Energii zaproszeni zostaną przedsiębiorcy zainteresowani wprowadzeniem inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii i przedstawiciele firm związanych z branżą OZE. Interesującą konferencję „Doświadczenia z handlu emisjami w Polsce i Unii Europejskiej” przygotowuje Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska.
Już po raz dziesiąty odbędzie się Międzynarodowy Zjazd Ekologiczny, którego organizatorem jest Abrys Sp. z o.o. Temat tegorocznej edycji brzmi: „Jedna Europa – wspólne środowisko”. Samorządowców MTP wspólnie z redakcją magazynu „Fundusze Europejskie” zaproszą na seminarium „Fundusze europejskie na ochronę środowiska w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej UE”. Z kolei podczas konferencji organizowanej przez Katedrę Ratownictwa Medycznego Akademii Medycznej w Poznaniu oraz Komendę Wojewódzką Straży Pożarnej w Poznaniu omówione zostaną postępy diagnostyki i ratownictwa chemiczno-ekologicznego, technicznego i medycznego w zagrożeniach środowiskowych.
Podczas targów POLEKO odbędzie się posiedzenie zarządu World Packaging Organization.
Szczegółowe informacje na temat programu POLEKO 2006 na stronie: www.poleko.mtp.pl
Rejestracja zwiedzających
Organizatorzy zapraszają na stronę internetową targów POLEKO, gdzie zamieszczane są najświeższe informacje na temat ekspozycji i programu wydarzeń. Tutaj znajduje się też formularz rejestracyjny dla zwiedzających - jego wypełnienia w Internecie pozwoli na skrócenie czasu załatwiania formalności podczas wstępu na targi.
POLEKO 2006 w skrócie
Międzynarodowe Targi Ekologiczne POLEKO 2006 odbędą się w dniach 21-24 listopada 2006 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, przy
ul. Głogowskiej 14 w Poznaniu.
Najskuteczniejsze narzędzie marketingowe:
- 84,4% zwiedzających twierdzi, że targi POLEKO są dobrym miejscem do podejmowania decyzji handlowych
- 89% zwiedzających jest zadowolonych bądź bardzo zadowolonych z wizyty na targach POLEKO.
Promocja nowości:
- 62,9% respondowanych zwiedzających jako główny powód wizyty na targach podaje zapoznanie się z nowościami w branży. Aby ułatwić dotarcie do nowości stoiska, na których eksponowane są nowe produkty, wyróżniane są specjalnym znakiem
- lista nowości zostanie zamieszczona w katalogu wystawców, na stronie internetowej, w przewodniku dla zwiedzających i w materiałach prasowych
- najbardziej innowacyjne produkty zostaną wyróżnione Złotymi Medalami MTP.
Bogaty program wydarzeń:
Targi POLEKO obfitują w liczne formalne i nieformalne spotkania biznesowe osób zajmujących się ochroną środowiska, przedstawicieli biznesu i samorządów:
- Międzynarodowy Zjazd Ekologiczny
- specjalistyczne konferencje i seminaria
- międzynarodowe spotkania biznesowe
- wystawy fotografii i prac artystycznych o tematyce ekologicznej.
Ekspozycje specjalne

Salon Czystej Energii - poświęcony zagadnieniom odnawialnych źródeł energii
Salon Recyklingu - obejmujący tematykę zagospodarowania odpadów
Salon Investcity - Środowisko - prezentacja inwestycji planowanych przez gminy
Salon Nauka dla Środowiska - wystawa przedstawiająca najnowsze wyniki badań instytutów naukowo-badawczych i jednostek badawczo-rozwojowych w zakresie technologii ochrony środowiska
Park Techniki Komunalnej - ekspozycja wystawców oferujących sprzęt komunalny
• Pompy dla gospodarki wodno-ściekowej Nowość
• Salon Aparatury Kontrolno-Pomiarowej Nowość
Miejsce, termin, ceny biletów:

termin wydarzenia: 21 - 24 listopada
miejsce: Poznań, MTP
• zwiedzanie targów - 9.00 - 17.00
• kasy biletowe przy wejściach na teren MTP - 8.30 - 16.30
cena biletów: 15 zł
>>Nowości POLEKO
>>Program wydarzeń
>>zarejestruj się on-line
Organizator:
Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o., poleko@mtp.pl
Internet: poleko.mtp.com.pl