CM Clima wsparła Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

CM Clima grała razem z WOŚP
10 stycznia 2010 roku firma CM Clima w lokalnej licytacji w Bydgoszczy wylicytowała złote serduszko o numerze 9, wspierając XVIII finał WOŚP.

Poza licytacją serduszka Spółka wsparła także razem ze Stowarzyszeniem Kucharzy Kujaw i Pomorza oraz Smoke Factory BBQ, przedsięwzięcie przygotowywania posiłków, z których sprzedaży cały dochód został przekazany na rzecz fundacji WOŚP.


Źródło: CM CLIMA