Z dniem 8 czerwca 2009 r. głównym udziałowcem firmy A.C. Refrigeration Sp. z o.o. stała się Climaveneta SpA. należąca do Grupy DeLonghi. W związku z tą decyzją zmianie uległa nazwa firmy na Climaveneta Polska Sp. z o.o.

Climaveneta Polska Sp. z o.o.
Informujemy, że w dniu 6 sierpnia 2009 roku zostało zarejestrowane przekształcenie spółki A.C. Refrigeration Sp. z o.o. w spółkę CLIMAVENETA Polska Sp. z o.o.

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy Wydział XXI Krajowego Rejestru Sądowego
dokonano wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego spółki przekształconej
CLIMAVENETA Polska Sp. z o.o. Tym samym Spółka A.C. Refrigeration Sp. z o.o. została wykreślona
z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Wejście kapitałowe Koncernu CLIMAVENETA S.p.A. gwarantuje dalszy rozwój kompetencji spółki w
zakresie dystrybucji i serwisu urządzeń przez nią oferowanych.
CLIMAVENETA Polska jest jedynym, oficjalnym Przedstawicielem Koncernu CLIMAVENETA w Polsce uprawnionym do jego reprezentowania.

Informujemy jednocześnie, że stosownie do art. 553 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej.

Adres spółki oraz numery NIP i KRS nie uległy zmianie. Od 6 sierpnia firma działa jako:

CLIMAVENETA Polska Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 13 a
05-120 Legionowo
tel. (+48 22) 766 34 55-57
fax (+48 22) 784 39 09
e-mail: climaveneta@cIimaveneta.pl
www.climaveneta.pI

W związku z powyższym od dnia 6 sierpnia 2009 roku wszelkie dokumenty powinny być wystawiane z uwzględnieniem nowej nazwy spółki. Wszystkie inne aspekty działalności firmy pozostają bez zmian. - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Źródło: Climaveneta Polska Sp. z o.o.