Spółka Clima-Produkt Sp. z o.o. laureatem VI edycji plebiscytu Filary Polskiej Gospodarki 2010 w województwie pomorskim.

Clima-Produkt Filarem Polskiej Gospodarki 2010
Podczas uroczystej gali, która miała miejsce w salach koszalińskiego teatru Variete Muza, nagrodzono laureatów plebiscytu Filary Polskiej Gospodarki 2010 z województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. W tym zaszczytnym gronie znalazła się również firma Clima-Produkt Sp. z o.o.

Clima-Produkt Filarem Polskiej Gospodarki 2010

Filary Polskiej Gospodarki 2010
Lista laureatów województwa pomorskiego

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma
Drutex
International Paper – Kwidzyn
Grupa Lotos
Iglotex
Poldanor
Balex Metal
Jabil Circuit Poland
Clima-Produkt
Porta KMI PolandFilary Polskiej GospodarkiFilary Polskiej Gospodarki to ranking przygotowany przez "Puls Biznesu" i czołową agencję badawczą Pentor Research International. Ranking tym różni się od wielu innych zestawień, że jest pierwszym w Polsce katalogiem dużych firm, odgrywających wiodącą rolę w poszczególnych województwach, a zwycięzcy zostali wskazani przez samych mieszkańców województw.
Firmy wyróżnione jako Filary Polskiej Gospodarki to firmy cechujące się stabilnością, mające znaczący udział w rozwoju regionu, zarówno jako pracodawcy, wspierający i promujący zatrudnienie, czy umożliwiając rozwój przedsiębiorczości, jak również zaangażowani w działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Filary Polskiej Gospodarki to zestawienie firm stabilnych ekonomicznie, a jednocześnie utożsamiających się z regionami, w których prowadzą swoją działalność. Właśnie takie firmy zostaną wyróżnione w trakcie sześciu gal regionalnych organizowanych w styczniu 2011 r.
Tym razem – po raz pierwszy – swoja opinię na temat firm, które spełniają ww. warunki przedstawią samorządy. Właśnie samorządy terytorialne jako organy władzy – zlokalizowane zarówno najbliżej lokalnych przedsiębiorców, jak i społeczności – poprzez swoje głosy zdecydują o zwycięzcach plebiscytu w poszczególnych województwach. Nagradzana jest dynamiczność, ale także więzi ze społecznościami lokalnymi. W tym właśnie organizator plebiscytu widzi siłę polskiej gospodarki – w bezbłędnym połączeniu przedsiębiorczości z samorządnością.
Kryteria:
Samorządowcy z każdego województwa zostali poproszeni przez Pentor o wytypowanie 3 firm (i przyznanie punktów) w 3 następujących kryteriach:
- jest istotnym pracodawcą dla regionu, w tym promuje zatrudnienie (staże dla studentów, zatrudnianie niepełnosprawnych, programy outplacement)
- jest ważnym płatnikiem podatków lokalnych
- działa na rzecz społeczności lokalnej, jest gospodarczą wizytówką regionu, zaangażowana w rozwój regionu, działa charytatywnie.
Cele rankingu:
1. Nagłośnienie inicjatywy w poszczególnych regionach, podkreślienie możliwość promowania danego regionu w ogólnopolskim dzienniku.
2. Możliwości promocji gmin i samorządów.
3. Podkreślenie i uświadomienie pozytywnych cech współpracy samorządów terytorialnych z lokalnymi przedsiębiorstwami.
Źródło: Clima Produkt Sp. z o.o.