Dofinansowanie zostanie wykorzystane na zakup wykrawarki numerycznej oraz programu do doboru central klimatyzacyjnych.

Clima Gold otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej
Clima Gold otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej
Firma Clima Gold Sp. z o.o. odniosła sukces aplikując o środki finansowe z Unii Europejskiej. Otrzymała dofinansowanie w ramach projektu Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Otrzymane dofinansowanie zostanie wykorzystane na realizację projektu: "Wzrost konkurencyjności firmy Clima Gold Spółka Jawna poprzez zakup wykrawarki numerycznej oraz programu do doboru central klimatyzacyjnych.”
Realizacja tej inwestycji przyczyni się do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa, zapewniającego kompleksową produkcję z zastosowaniem innowacyjnych urządzeń i technologii.Źródło: Clima Gold Sp. J.