CLIMA GOLD - katalog

[attach=attach1]Katalog Techniczny CLIMA GOLD[/attach]

W Katalogu Technicznym Clima Gold:
- Centrale wentylacyjne, sekcyjne standardowe OPTIMA
- Centrale w wykonaniu specjalnym OPTIMA SPEC
- Centrale w wykonaniu higienicznym OPTIMA KRYSZTAŁ
- Centrale basenowe OPTIMA TURKUS
- Centrale w wykonaniu energooszczędnym i cichym OPTIM ECO SILENT
- Centrale bezkanałowe OPTIMA TOP
- Centrale wentylacyjne podwieszane OPAL
- Aparaty grzewczo-wentylacyjne TOPAZ
- Modułowe centrale higieniczne
- Automatyka
- PURO

Clima Gold jest polską firmą produkującą urządzenia wentylacyjne przeznaczonych do pomieszczeń ogólnego przeznaczenia tj. sklepy, biura, hale sportowe jak również pomieszczenia o specjalnych wymaganiach, tj. zakłady produkcyjne, laboratoria, szpitale, sale operacyjne, baseny. Ciche i niezawodne urządzenia Clima Gold dyskretnie zapewniają dobre samopoczucie ich użytkownikom. O wysokiej jakości urządzeń świadczy m.in. wdrożony certykat ISO 9001 oraz szereg nagród i wyróżnień.

Źródło: ''