miesięcznik

CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
COW
Pismo przeznaczone dla projektantów, konstruktorów technologów, pracowników eksploatacji i wykonawstwa oraz studentów.

Autorami są wybitni naukowcy z krajowych i zagranicznych uczelni i instytutów oraz uznani praktycy w dziedzinach ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji.

Odbiorcami COW są: biura projektów, przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, elektrociepłownie, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorstwa wykonawcze, urzędy miejskie i gminne, uczelnie, instytuty naukowe, szkoły, biblioteki, indywidualni prenumeratorzy oraz członkowie Izby Inżynierów Budownictwa.

Treść: Źródła ciepła, energetyka, ciepłownictwo, sieci i węzły cieplne, stacje przetwarzające, instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylacja, klimatyzacja, wentylacja przemysłowa, odciągi miejscowe, transport pneumatyczny, instalacje przemysłowe, wymiana ciepła, fizyka ustrojów budowlanych, odzyskiwanie ciepła, chłodnictwo, automatyzacja systemów i urządzeń cieplnych oraz powietrznych.
Oprócz artykułów głównych wyodrębnione są następujące działy: Informacje Techniczne, Z Prasy, Z Życia Zrzeszenia, Z Historii Techniki, Normalizacja, Patenty.

Czytelnicy: Inżynierowie i technicy o wyższych kwalifikacjach zawodowych, projektanci, konstruktorzy i technolodzy oraz studenci lat wyższych uczelni technicznych. Biura projektów, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorstwa wykonawcze, urzędy miejskie i gminne, uczelnie, instytuty naukowe, szkoły, biblioteki oraz indywidualni odbiorcy.

Strona internetowa COW: www.cieplowent.pl


Źródło: ''