Wydział Inżynierii Środowiska, Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej zaprasza na Studia Podyplomowe "Ciepłownictwo i ogrzewnictwo z auditingiem energetycznym oraz świadectwa charakterystyki energetycznej".

Ciepłownictwo i ogrzewnictwo z auditingiem energetycznym oraz świadectwa charakterystyki energetycznej
Studia Podyplomowe "Ciepłownictwo i ogrzewnictwo z auditingiem energetycznym oraz świadectwa charakterystyki energetycznej" adresowane są głównie do kadry inżynierskiej przedsiębiorstw ciepłowniczych, eksploatatorów spółdzielczych, komunalnych i przemysłowych źródeł ciepła, sieci ciepłowniczych i instalacji odbiorczych, a także inżynierów zajmujących się projektowaniem i modernizacją zarówno systemów ciepłowniczych jak też wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz ciepła technologicznego. Studium przygotowuje absolwentów do wykonania audytów energetycznych i projektów prac modernizacyjnych w systemach ciepłowniczych, źródłach ciepła i instalacjach wewnętrznych centralnego ogrzewania budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Tematyka Studium obejmuje problemy związane z wdrożeniami dyrektyw Unii Europejskiej i nowych norm PN-EN. Po zdaniu egzaminu testowego i wykonaniu audytu ćwiczebnego absolwenci są wpisywani na listę audytorów Krajowej Agencji Poszanowania Energii.
Po spełnieniu wymogów stawianych przez program tych Studiów Podyplomowych absolwenci uzyskają dyplom uprawniający do wykonania świadectw charakterystyki energetycznej: budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, usługowych, produkcyjnych i gospodarczych.

Organizator: Wydział Inżynierii Środowiska, Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej
Adres: 00-653 Warszawa, ul. Nowowiejska 20; tel.: (22) 234-59-45, (22) 234-75-97, tel/fax.: (22) 825-03-09; e-mail: monika.nesterowicz@is.pw.edu.pl
Kierownik studium: dr inż. Lucjan Furtak
Sekretarz studium: mgr inż. Monika Nesterowicz, pok. 5
Wymagane dokumenty: karta zgłoszenia, odpis dyplomu
Wymagania dla słuchaczy studiów: ukończenie studiów technicznych magisterskich, posiadanie komputera osobistego na zajęciach studiów podyplomowych
Czas trwania: 2 semestry (220 godz.) od października do czerwca
Zasady naboru: kolejność zgłoszeń i opinia Komisji Kwalifikacyjnej
Termin zgłoszeń: od 1 sierpnia do 20 września
Opłaty: 5900 PLN
Informacje dodatkowe: zajęcia odbywają się: piątek, sobota, niedziela (10 zjazdów)
w godz. 10:00-18:00
www: www.is.pw.edu.pl