Ciepłownictwo 2011 - ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw ciepłowniczych na bazie danych członków IGCP za rok 2011.

Ciepłownictwo 2011 - raport IGCP
Od wielu lat Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie prowadzi badania bieżącej sytuacji przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce, pozyskując corocznie dane techniczno-ekonomiczne od swoich członków. Dane te obejmują informacje z zakresu ekonomii, techniki i technologii oraz na temat warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Badana populacja podmiotów jest tak znacząca (potencjał rynkowy członków IGCP obejmuje około 85% potrzeb grzewczych sektora komunalnego w Polsce), tak więc obraz gospodarczy uzyskany na bazie tych informacji jest odzwierciedleniem stanu polskiej branży ciepłowniczej.

W załączeniu artykuł Bogusława Regulskiego - Wiceprezesa Zarządu IGCP: Ciepłownictwo 2011 - ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw ciepłowniczych na bazie danych członków IGCP za rok 2011.