Data rozpoczęcia
2001-05-13
Data zakończenia
2001-05-13

10-12.05 Gdańsk

Targi Gdańskie S.A.
ul. Beniowskiego 5,
80-382 Gdańsk
tel. (058)5523600, 5549209, 5549200; fax (058)5522168, 5522243
e-mail: sekretariat@mtgsa.com.pl
http://www.mtgsa.com.pl