Elektrociepłownie Wybrzeże S.A., Związek Pracodawców Elektrociepłowni wraz z Instytutem Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk, przy współpracy pracowników Politechniki Gdańskiej zapraszają na Konferencję Naukowo-Techniczną pt. "CIEPŁO SKOJARZONE - KOMFORT ZIMĄ I LATEM – TRÓJGENERACJA", która odbędzie się w Gdańsku 8 kwietnia br. Konferencja ma na celu wymianę doświadczeń związanych z wykorzystaniem nowej technologii i produktu na rynku, jakim jest chłód wytwarzany w skojarzeniu z ciepłem i energią elektryczną.


Spotkanie jest też szansą na poszerzenie wiedzy na temat ciekawej technologii wspieranej Dyrektywą UE 2004/8 /EC z 11 lutego 2004 r. Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, dotyczącą promocji kogeneracji opartej na zapotrzebowaniu na ciepło użytkowe na wewnętrznym rynku energii.
Konferencja Naukowo-Techniczną pod hasłem "CIEPŁO SKOJARZONE - KOMFORT ZIMĄ I LATEM – TRÓJGENERACJA" odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2005 r. w sali konferencyjnej Elektociepłowni Gdańskiej przy ul. Wiślanej 6/16 w Gdańsku.
KOMITET NAUKOWY:
1. prof. zw. dr hab. inż. Jacek Marecki członek rzeczywisty PAN / Politechnika Gdańska
2. prof. ndzw. PG Waldemar Kamrat Politechnika Gdańska / Elektrociepłownie Wybrzeże S.A.
3. prof. dr hab. inż. Jan Stąsiek Politechnika Gdańska
4. prof. dr hab. inż. Marian Trela IMP PAN Gdańsk
KOMITET ORGANIZACYJNY:
1. mgr inż. Dorota Kowalska-Papke Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. – przewodniczący
2. prof. dr hab. inż. Janusz Badur IMP PAN Gdańsk
3. dr hab. inż. Andrzej Gardzilewicz IMP PAN Gdańsk
4. dr inż. Marek Jaskólski Politechnika Gdańska
5. mgr Celina Frąc Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. - sekretarz
PROGRAM KONFERENCJI:
8.00-8.30 Rejestracja uczestników, prezentacja stoisk przygotowanych przez producentów urządzeń klimatyzacyjnych
8.30 – 8.45 Otwarcie Konferencji i powitanie gości - Waldemar Dunajewski
8.45-10.45 Panel „Adsorpcja” - Prof. zw. dr hab. inż. Jacek Marecki
1. „Ciepło skojarzone - komfort zimą i latem –trójgeneracja” Dorota Kowalska-Papke – Elektrociepłownie Wybrzeże S.A.
2. „Aktualne problemy skojarzonej gospodarki cieplno-chłodniczej w Polsce.” Marian Rubik – Politechnika Warszawska
3. „Adsorpcyjne układy klimatyzacyjne” Marek Jaskólski – Politechnika Gdańska
4. „Prezentacja pilotażowego projektu centrali klimatyzacyjnej w Elektrociepłowni Gdańskiej.” Marek Jaskólski, Jan Kozak, Dorota Kowalska-Papke – Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. / Politechnika Gdańska
10.45–11.00 Przerwa kawowa oraz prezentacja adsorbcyjnej centrali klimatyzacyjnej w Ec2
11.00-12.00 Panel „Absorpcja” - Prof. dr hab. inż. Jan Stąsiek
1. „Absorpcyjne układy chłodzenia zasilane ciepłem sieciowym” Andrzej Gardzilewicz – Instytut Maszyn Przepływowych PAN Gdańsk
2. „ Możliwości dostarczania ciepła na potrzeby uzyskiwania chłodu na przykładzie doświadczeń warszawskich” Adam Smyk, Zbigniew Pietrzyk – Politechnika Warszawska
12.00– 13.00 Przerwa obiadowa
13.00-14.00 Panel „Wykorzystanie chłodu w Elektrociepłowni” - Prof. dr hab. inż. Marian Trela
1. „Trójgeneracja w Dalkia Poznań - Zespół Elektrociepłowni SA” Mariusz Wrona – Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni SA
2. „Trójgeneracja dociążenia obiegu energetycznego elektrociepłowni z wykorzystaniem urządzeń chłodniczych.” Janusz Badur – Instytut Maszyn Przepływowych PAN Gdańsk
14.00-15.00 Dyskusja – Moderator: Prof. nadzw. PG Waldemar Kamrat – Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. / Politechnika Gdańska
15.00 Zakończenie Konferencji
Do pobrania: PROGRAM KONFERENCJI
Potwierdzenie chęci uczestnictwa należy zgłosić do dnia 24 marca 2005 r. - nr tel. (058) 347 44 01. Uwaga - ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Informacje o kosztach uczestnictwa, możliwości prezentacji firmy na stoisku, formularz zgłoszeniowy i in. informacje na stronie