Czy produkcja ciepła sieciowego w elektrociepłowniach jest przyjazna dla środowiska? Takie pytanie z pewnością zadaje sobie większość warszawiaków, która z daleka widzi kominy Siekierek lub Żerania. Energetycy zapewniają – duże zakłady przestrzegają norm chroniących środowisko i cały czas wprowadzają zaawansowane technologie oczyszczania spalin. Co więcej, węgiel jest stopniowo zastępowany przez biomasę.

Ciepło sieciowe to jeden z najbardziej przyjaznych dla środowiska sposobów ogrzewania
Warszawskie elektrociepłownie produkują ciepło w jednym procesie technologicznym z energią elektryczną – czyli w kogeneracji. Dzięki temu znacząco zmniejsza się emisja spalin i możliwe jest zaoszczędzenie paliwa o ok. 22 proc. w stosunku do produkcji w dwóch odrębnych procesach. Vattenfall Heat Poland, główny wytwórca ciepła w Warszawie, zainwestował w instalację elektrofiltrów, które wychwytują aż 99,8 proc. pyłów powstających ze spalania węgla. - Dzięki temu zawartość zanieczyszczeń w spalinach jest dwukrotnie niższa, niż wymagają tego europejskie normy. Dodatkowo, przez stosowane w kotłach niskoemisyjne palniki redukowana jest emisja związków azotu – wyjaśnia Krzysztof Wiland, ekspert kampanii Warszawskie Ciepło. Dym z kominów, który widzimy przy niskich temperaturach powietrza, to w rzeczywistości prawie sama para wodna. Wychwytywany pył (dokładnie: popiół lotny) służy do produkcji materiałów budowlanych, produkcji cementu, budowy dróg – obecnie jest wykorzystywany przy budowie nasypów Mostu Północnego.
Kolejnym rozwiązaniem ograniczającym zanieczyszczenie środowiska, które zostało wprowadzone w obu warszawskich elektrociepłowniach, jest współspalanie biomasy.

– Rocznie spalamy ok. 140 tysięcy ton tego „zielonego paliwa”. Do celów energetycznych nie używamy surowców, które mogą być przetworzone na produkty spożywcze, np. zbóż. Stosujemy zrębki drzewne, pozostałości przemysłu rolno-spożywczego oraz biomasę z upraw energetycznych. W 2010 r. pozyskaliśmy partnerów, dzięki którym mamy własne plantacje wierzby energetycznej. Założyliśmy ok. 100 ha plantacji na terenie Mazowsza na zasadzie zawarcia z producentami rolnymi wieloletnich umów kontraktacji produkcji biomasy z plantacji wierzby – wyjaśnia Marcin Pisarek, ekspert kampanii Warszawskie Ciepło. Do końca 2011 r. Vattenfall Heat Poland, wykorzystując biomasę jako paliwo i zastępując węgiel kamienny, planuje produkować ok. 5 proc. ciepła i energii elektrycznej. W efekcie redukując emisję dwutlenku węgla.
Od marca 2009 r. na terenie Siekierek działa tzw. akumulator ciepła o pojemności 30 tysięcy ton wody sieciowej, który został wykonany przez polskie firmy na podstawie doświadczeń skandynawskich. Pozwala on na kumulowanie nadwyżek gorącej wody, która powstaje przy produkcji energii elektrycznej, a w danym momencie nie ma na nią zapotrzebowania. Ciepło z akumulatora kierowane jest do ogrzewania mieszkań i dostaw ciepłej wody – popyt jest większy rano i wieczorem. - Praca akumulatora ma wymierny efekt ekologiczny i technologiczny. W godzinach dużego poboru ciepła ogranicza konieczność interwencyjnego uruchamiania kotłów wodnych. Skutkuje to zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń i dwutlenku węgla – dodaje Władysław Nowicki, ekspert kampanii Warszawskie Ciepło.

Na dotychczasowych rozwiązaniach proekologicznych się nie kończy. W elektrociepłowni Siekierki trwa budowa instalacji mokrego odsiarczania spalin (zakończenie projektu zaplanowano na koniec 2011 r.) i katalitycznego odazotowania spalin (zakończenie projektu w 2013 r.). Dzięki tej pierwszej instalacji emisja dwutlenku siarki, powstającego w wyniku spalania węgla kamiennego, zostanie obniżona o połowę. Druga pozwoli zmniejszyć stężenie tlenków azotu w spalinach o 70 proc.
W warszawskiej sieci ciepłowniczej również przesył ciepła odbywa się w sposób jak najbardziej przyjazny dla środowiska. - Dzięki realizowanej od ponad 15 lat modernizacji sieci ciepłowniczej straty ciepła na przesyle ograniczyliśmy do ok. 10 proc. Wymieniliśmy m.in. armaturę sieciową i kompensatory na tzw. kompensatory mieszkowe, a sieć kanałowa jest sukcesywnie zastępowana przez rury preizolowane – które stanowią obecnie 36 proc. sieci – wyjaśnia Jerzy Palczewski ekspert kampanii Warszawskie Ciepło.
Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, dystrybutor ciepła w Warszawie, od wielu lat stara się minimalizować negatywny wpływ na otaczające nas środowisko. Jest to możliwe dzięki odpowiednim urządzeniom automatyki węzłów, elementom regulacyjnym na instalacjach centralnego ogrzewania, a także ciągle podnoszonemu standardowi cieplnemu budynków. - Dużą wagę przykładamy do przyłączania do sieci SPEC obiektów posiadających własne źródła ciepła (korzystające z gazu, oleju) lub zasilanych z innych sieci grzewczych. Dzięki temu ograniczamy tzw. niską emisję pochodzącą z małych
i nieefektywnych kotłowni lokalnych, które, w przeciwieństwie do dużych elektrociepłowni, nie podlegają zasadom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska dotyczącym standardów emisji spalin – mówi Marcin Pałczyński, ekspert kampanii Warszawskie Ciepło.
Ciepło dla Warszawy jest produkowane i dystrybuowane w sposób jak najbardziej przyjazny dla środowiska oraz przyjazny dla domowego budżetu. - Obecnie stolica może się pochwalić najtańszym ciepłem w kraju – jego cena kształtuje się na poziomie ok. 35 zł za GJ, a np. w Gdańsku to ok. 56 zł – wyjaśnia Marcin Pałczyński, ekspert kampanii Warszawskie Ciepło.
Warto jednak pamiętać, że każdy z nas, każdego dnia, może przyczyniać się do ochrony środowiska m.in. poprzez racjonalne gospodarowanie ciepłem w domu.

Kim są eksperci kampanii Warszawskie Ciepło:
• Władysław Nowicki – Główny Specjalista ds. Rozliczeń i Sprawozdawczości, Departament Zarządzania Produkcją, Vattenfall Heat Poland S.A.
• Jerzy Palczewski – Dyrektor Pionu Eksploatacji i Produkcji, Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
• Marcin Pałczyński – Dyrektor Biura Rozwoju Rynku, Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A
• Marcin Pisarek – Analityk Biznesowy, Wydział Rozwoju Projektów Średniej Skali, Vattenfall Heat Poland S.A.
• Krzysztof Wiland – Strategiczny Specjalista Ochrony Środowiska, Departament Ochrony Środowiska, Vattenfall Heat Poland S.A.


Źródło: ''