Stowarzyszenie "Kominy Polskie" rozpoczyna III edycję ogólnopolskiej kampanii informacyjnej "Ciepło jest ulotne…".


Kampania Ciepło jest ulotne… jak co roku ma na celu zapobieganie zaczadzeniom poprzez popularyzację wiedzy na temat bezpiecznej instalacji i użytkowania kominów, a także przeciwdziałanie praktykom zagrażającym życiu i zdrowiu ich użytkowników.
W tym roku kampania zostanie oficjalnie zainaugurowana podczas odbywającego się na forum targów Murator Expo seminarium "Ciepło jest ulotne… Bezpieczny dobór, instalacja i użytkowanie komina. Inauguracja III edycji kampanii przeciw zaczadzeniom" (11 października br., sala konferencyjna A, g. 11.30-14.30, wstęp wolny, nie jest wymagane potwierdzenie udziału).
Minionej zimy niemal codziennie odnotowywano kolejne przypadki zaczadzeń – szereg z nich zakończyło się śmiercią. Przyczyny tragedii są z roku na rok te same: zaniedbanie, niewiedza, ignorancja przepisów, wadliwe instalacje odprowadzania spalin...

Pod hasłem Ciepło jest ulotne… od 2006 roku przebiega ogólnopolska akcja informacyjna popularyzująca zasady bezpieczeństwa wśród użytkowników i producentów instalacji grzewczych i kominowych. Akcja, której inicjatorem jest Stowarzyszenie "Kominy Polskie" prowadzona jest wśród użytkowników oraz producentów instalacji grzewczych i kominowych we współpracy z kluczowymi instytucjami branżowymi, ogólnopolskimi mediami oraz ośrodkami szkoleniowo-badawczymi. Więcej informacji o celach i przebiegu akcji, a także porady, przepisy i rozporządzenia warunkujące bezpieczną instalację oraz użytkowanie kominów znajdą Państwo na stronie internetowej Stowarzyszenia "Kominy Polskie" pod adresem: www.kominypolskie.com.pl