Pod tym hasłem przebiega ogólnopolska akcja informacyjna popularyzująca zasady bezpieczeństwa wśród użytkowników i producentów instalacji grzewczych i kominowych. Akcja, której inicjatorem jest Stowarzyszenie "Kominy Polskie" prowadzona jest wśród użytkowników oraz producentów instalacji grzewczych i kominowych we współpracy z kluczowymi instytucjami branżowymi, ogólnopolskimi mediami oraz ośrodkami szkoleniowo-badawczymi.


Podczas akcji "Ciepło jest ulotne..." Stowarzyszenie "Kominy Polskie" przypomina podstawy bezpiecznego użytkowania instalacji odprowadzania spalin. Ostrzega również o skutkach niewłaściwego użytkowania domowych urządzeń grzewczych, z których główne to: pożar domu, zaczadzenie mieszkańców, oparzenia oraz porazenia prądem.
Więcej w: informacji