Hybrydowe śmigło nowego wentylatora PLAY Dospel Comfort zwiększa przepływ i zmniejsza hałas podczas pracy urządzenia.

Cicha wentylacja z PLAY
Zalety wentylatora PLAY:
- Hybrydowe śmigło zwiększające przepływ i zmniejszające hałas wentylatora,
- Możliwość prostego demontażu śmigiełka w trakcie okresowego czyszczenia wentylatora,
- Tuba wentylatora usztywniona 6 żebrami uniemożliwiającymi odkształcenie jej w momencie instalacji w niedokładnie wykonanym otworze montażowym,
- Brak możliwości wypadnięcia śmigła z wentylatora; w czasie pracy jest ono dociskane do silnika przepływającym powietrzem,
- Bardzo proste podłączenie wentylatora, bez konieczności jego rozbierania (wszystkie przewody są wyprowadzone na zewnątrz zakończone kostką elektryczną),
- Łatwa regulacja poziomów higro i timera za pomocą potencjometrów wysuniętych na czoło wentylatora (schowanych pod kratką), zaopatrzenie wentylatora w "śrubokręt" do regulacji potencjometrów wersja WCH,
- Umiejscowienie czujnika higro w górnej części wentylatora, tam gdzie wilgotność jest największa wersja WCH.

Dostępne wersje:
PLAY wersje kolorystyczne

Charakterystyka PLAY (1 - PLAY Ø100; 2 - PLAY Ø125):
Charakterystyka PLAY
>>Dane techniczne PLAY

Źródło: Dospel Comfort