Zasadniczą zaletą nowego aparatu grzewczo-chłodzącego Héliotherme 4000 CIAT jest oszczędność energii rzędu 20% w porównaniu do poprzedniej generacji urządzeń.
Oszczędność tę uzyskano dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii: ROTOREX i systemowi JET+ - rozwiązaniom idealnym pod względem technicznym i ekonomicznym zarówno przy ogrzewaniu pomieszczeń ciepłym powietrzem w okresie zimowym i chłodzeniu ich latem. ROTOTREX z odpowiednim silnikiem i wentylatorem maksymalizuje wydatek powietrza z jednoczesną minimalizacją poziomu hałasu. Po pierwsze, do chłodzenia silnika elektrycznego używa się powietrza nadmuchiwanego z koncentrycznie zamontowanego na silniku wentylatora. Ponieważ silnik mniej się nagrzewa zoptymalizowana została jego wydajność i niezawodność. Po drugie, geometria łopatek wentylatora o aerodynamicznym profilu powoduje zmniejszenie hałasu.
Kształt dyfuzora JET+ oparty został na zasadzie dynamiki płynów Bernoulliego i badaniach opływu symetrycznego profilu lotniczego NACA 0012. Profil w kształcie skrzydła samolotu (zobacz JET+), zwiększa prędkość strumienia powietrza przy jednoczesnym polepszeniu komfortu akustycznego. Żaluzje są regulowane zarówno w pionie jak i poziome.
Héliotherme 4000 jest przeznaczony do wszystkich rodzajów pomieszczeń, także pomieszczeń o większej kubaturze typu supermarkety, centra handlowe, magazyny, platformy logistyczne, zakłady produkcyjne, hale, sale gimnastyczne, itp.
Dostępne w wersji ściennej oraz w wersji sufitowej. Produkowane są w 5 wielkościach w zależności od wydajności chłodzenia / ogrzewania (5 - 24 kW chlodzenie; 13 - 155 kW ogrzewanie) i przepływu powietrza (od 2600 do 11140 m³/h).
Aparaty Héliotherme 4000 dostępne z obudową pokrytą powłoką epoksydowo-poliestrową w kolorze INOX; dostępne także w wariancie ATEX.
>>dane techniczne Heliotherme 4000 CIAT