Dofinansowanie projektu - PO IG 8.2 - „Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość”.

CIAT - dofinansowanie do platformy GRYFITnet
GRYFITnetW dniu 1 sierpnia 2011 roku doszło do podpisania umowy z PARP na dofinansowanie projektu „Integracji systemów spółki CIAT i dystrybutorów wyrobów w celu elektronicznej wymiany danych i informacji poprzez platformę GRYFITnet”, który uzyskał dofinansowanie w wysokości 531.500,- PLN w ramach działania 8.2. „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, 8 Osi Priorytetowej, „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, POIG”. Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych w ramach projektu wynosi 1.078.000,- PLN.

Po podpisaniu umowy Spółka przystąpiła do przygotowania realizacji projektu, którego zakończenie zgodnie z Umową jest planowane na 31 marca 2013 roku. Realizacja projektu może mieć kluczowe znaczenie dla dynamicznego rozwoju rynków eksportowych oraz ugruntowania pozycji na rynku krajowym.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: www.poig.gov.pl.


Źródło: GRYFIT