Chłodnicze i klimatyzacyjne wymienniki ciepła. Obliczenia cieplne
Chłodnicze i klimatyzacyjne wymienniki ciepła. Obliczenia cieplneTytuł: Chłodnicze i klimatyzacyjne wymienniki ciepła. Obliczenia cieplne
Autorzy: Beata Niezgoda-Żelasko, Wojciech Zalewski
Wydawca: Politechnika Krakowska Wydawnictwo PK
Rok wydania: 2012
Oprawa: miękka
Format: B5
stron: 161
ISBN: 978-83-7242-625-3
Cena: ok. 25 zł
Recenzja

Oddana do rąk czytelników książka zawiera szereg praktycznych rozwiązań, rzadko prezentowanych w publikacjach, problemów obliczeniowych związanych z projektowaniem wymienników ciepła. Chodzi przede wszystkim o obliczenia projektowe wymienników ciepła, w których zachodzi przemiana fazowa czynnika (parowacze, skraplacze), wymienników o mieszanym przepływie czynników, wymienników pracujących w warunkach wykraplania się wilgoci z chłodzonego gazu lub w warunkach oszronienia powierzchni wymiany ciepła (chłodnice i oziębiacze powietrza). Unikalnymi zagadnieniami prezentowanymi w książce są zagadnienia obliczeniowe wyparnych wymienników ciepła oraz wymienników zasilanych zawiesiną lodową.

Książka "Chłodnicze i klimatyzacyjne wymienniki ciepła. Obliczenia cieplne" przeznaczona jest dla czytelników, którzy ukończyli podstawowy kurs z zakresu wymiany ciepła. Adresowana jest przede wszystkim do studentów wyższych szkół technicznych kierunków: mechanika i budowa maszyn, energetyka, inżynieria środowiska. Może stanowić także cenną pozycję w księgozbiorze biur projektów zajmujących się projektowaniem urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, aparatury chemicznej i procesowej, urządzeń przemysłu spożywczego, a także biur projektów związanych z przemysłem energetycznym.

SPIS TREŚCI:

Oznaczenia 7

1. Wstęp 13

2. Zestawienie zależności służących do wyznaczania współczynników przejmowania ciepła 15
2.1. Współczynnik przejmowania ciepła przy przepływie płynu w przewodach prostych 15
2.2. Współczynnik przejmowania ciepła przy przepływie płynu przez wężownicę 16
2.3. Współczynnik przejmowania ciepła przy opływie pęczka rur gładkich 18
2.4. Współczynnik przejmowania ciepła przy przepływie płynu na zewnątrz pęczka rur gładkich z przegrodami segmentowymi 21
2.5. Współczynnik przejmowania ciepła przy opływie pęczka rur lamelowanych 22
2.6. Współczynnik przejmowania ciepła przy spływie grawitacyjnym cieczy w rurach pionowych 25
2.7. Współczynnik przejmowania ciepła przy spływie grawitacyjnym cieczy po rurach poziomych 26
2.8. Współczynnik przejmowania ciepła przy wrzeniu cieczy w rurach poziomych 27
2.9. Współczynnik przejmowania ciepła przy wrzeniu cieczy w rurach pionowych 29
2.10. Współczynnik przejmowania ciepła przy skraplaniu pary na rurach pionowych 30
2.11. Współczynnik przejmowania ciepła przy skraplaniu pary w rurach poziomych 31
2.12. Współczynnik przejmowania ciepła przy skraplaniu pary w kanałach wymiennika płytowego 31
2.13 Współczynnik przejmowania ciepła przy przepływie zawiesiny lodowej w kanałach szczelinowych 32

3. Płaszczowo-rurowe wymienniki ciepła 35
3.1. Budowa płaszczowo-rurowych wymienników ciepła 35
3.2. Parowacze 39
3.2.1. Algorytm obliczeń pola powierzchni wymiany ciepła poziomego parowacza z przegrodami segmentowymi 42
3.2.2. Przykład obliczeniowy 45
3.3. Skraplacze 49
3.3.1. Algorytm obliczeń pola powierzchni wymiany ciepła skraplacza pionowego 51
3.3.2. Przykład obliczeniowy 54
3.4. Dochładzacze cieczy 57
3.4.1. Algorytm obliczeń pola powierzchni wymiany ciepła dochładzacza cieczy typu "rura w rurze" 58
3.4.2. Przykład obliczeniowy 59
3.5. Regeneracyjne wymienniki ciepła 61
3.5.1. Algorytm obliczeń wydajności cieplnej regeneracyjnego wymiennika ciepła typu wężownicowego 61
3.5.2. Przykład obliczeniowy 63
3.6. Wymienniki ciepła typu "ciecz-ciecz" 65
3.6.1. Algorytm obliczeń pola powierzchni wymiany ciepła wymiennika z przegrodami segmentowymi typu "ciecz-ciecz" 66
3.6.2. Przykład obliczeniowy 68

4. Płytowe wymienniki ciepła 72
4.1. Budowa płytowych wymienników ciepła 72
4.2. Parowacze 79
4.2.1. Algorytm obliczeń pola powierzchni wymiany ciepła parowacza 79
4.2.2. Przykład obliczeniowy 81
4.3. Skraplacze 83
4.3.1. Algorytm obliczeń pola powierzchni wymiany ciepła skraplacza 83
4.3.2. Przykład obliczeniowy 85
4.4. Wymienniki typu "ciecz-ciecz" 87
4.4.1. Algorytm obliczeń pola powierzchni wymiany ciepła wymiennika typu "ciecz-ciecz" 87
4.4.2. Przykład obliczeniowy 88
4.5. Wymienniki zasilane zawiesiną lodową 90
4.5.1. Algorytm obliczeń pola powierzchni wymiany ciepła wymiennika zasilanego zawiesiną lodową 91
4.5.2. Przykład obliczeniowy 95
4.6. Wymienniki krzyżowo-prądowe typu "gaz-gaz" 98
4.6.1. Algorytm obliczeń pola powierzchni wymiany ciepła krzyżowo-prądowego wymiennika typu "gaz-gaz" 98
4.6.2. Przykład obliczeniowy 103

5. Oziębiacze i chłodnice powietrza 107
5.1. Budowa i eksploatacja oziębiaczy i chłodnic powietrza 107
5.2. Oziębiacze powietrza 110
5.2.1. Algorytm obliczeń pola powierzchni wymiany ciepła lamelowanego oziębiacza powietrza 110
5.2.2. Przykład obliczeniowy 114
5.3. Chłodnice powietrza 118
5.3.1. Algorytm obliczeń pola powierzchni wymiany ciepła lamelowanej chłodnicy powietrza 118
5.3.2. Przykład obliczeniowy 120

6. Skraplacze chłodzone powietrzem i wentylatorowe chłodnice cieczy 123
6.1. Budowa skraplaczy i chłodnic cieczy 123
6.2. Skraplacze 126
6.2.1. Algorytm obliczeń wydajności cieplnej skraplacza lamelowanego 126
6.2.2. Przykład obliczeniowy 129
6.3. Chłodnice cieczy 132
6.3.1. Algorytm obliczeń pola powierzchni wymiany ciepła lamelowanej chłodnicy cieczy 132
6.3.2. Przykład obliczeniowy 134

7. Wyparne wymienniki ciepła 138
7.1. Budowa, zasada działania i eksploatacja wyparnych wymienników ciepła 138
7.2. Skraplacze wyparne - algorytm obliczeń wydajności cieplnej 148
7.3. Wyparne chłodnice cieczy - algorytm obliczeń wydajności cieplnej 152
7.4. Przykłady obliczeniowe 153

Literatura 158
Źródło: ''