Agregat sprężarkowy stanowi zblokowaną jednostkę funkcjonalnie przystosowaną do pracy w urządzeniach chłodniczych zautomatyzowanych lub obsługiwanych ręcznie. Zabudowa agregatu jest zwarta i nie wymaga specjalnych fundamentów oraz śrub kotwiczących, a dostarczane wraz z agregatem sprężarkowym amortyzatory zapewniają wysoką skuteczność tłumienia drgań przenoszonych na podłoże.Budowa
W skład agregatu sprężarkowego wchodzą następujące główne zespoły i układy funkcjonalne:
- sprężarka śrubowa - z dwoma wirnikami o zarysie asymetrycznym,
- silnik elektryczny - klatkowy,
- sprzęgło elastyczne - metalowe,
- odolejacz poziomy - stanowiący jednocześnie konstrukcję nośną agregatu i zbiornik oleju,
- układ hydrauliczny - smarowania, sterowania, chłodzenia, itp.,
- układ elektryczny - sterowania i zabezpieczenia,
- układ chłodzenia oleju, wg indywidualnego wyboru,
- układ bezstopniowej regulacji wydajności w zakresie 11÷100%,
- urządzenia kontrolno - pomiarowe i zabezpieczające,
- serwozawór odcinająco-zwrotny po stronie ssawnej sprężarki.

Schemat agregatu sprężarkowo-śrubowego
ASR - 163; ASR – 204; ASR – 255

Oznaczenia do schematu:
1 - Filtr ssawny gazowy
2 - Zawór odcinająco-zwrotny
3 - Sprężarka
4 - Odolejacz
5 - Zawór zwrotny
6 - Zawór odcinający
7 - Filtr
8 - Pompa oleju
9 - Zawór przelewowy oleju
10 - Chłodnica oleju termosyfonowa lub wodna
11 - Układ wtryskowy

Uwaga: Poz. 10 i 11 nie występują jednocześnie, a jedynie jako opcje

Sterowanie i napęd

Agregat sprężarkowy realizuje wszystkie czynności rozruchowe oraz czynności związane z jego zatrzymywaniem (w tym awaryjnym) całkowicie automatycznie w zaprogramowanym cyklu.
Praca agregatu - w tym regulacja wydajności - może przebiegać automatycznie lub ręcznie.
Wszystkie agregaty sprężarkowe śrubowe ASR wyposażone są w mikroprocesorowy system sterowania.
Układy sterowania agregatu umożliwiają automatyczną regulację wydajności sprężarki w zależności od zadanych parametrów pracy. Aktualny poziom wydajności wskazywany jest bezpośrednio na sprężarce oraz na panelu sterowania w skrzynce sterowniczej. Mikroprocesorowy system sterowania może regulować wydajność sprężarki w funkcji temperatury lub ciśnienia parowania w zależności od rodzaju zastosowanego czujnika.
Sprężarka śrubowa napędzana jest przez silnik elektryczny budowy klatkowej o mocy dobranej odpowiednio do zapotrzebowania przy określonych parametrach pracy (to, tm, tk):
- napięcie zasilania 3/380 V, 50 Hz dla silników o mocy do 315 kW;
- napięcie zasilania 3/6000 V, 50 Hz dla silników o mocy od 200 kW.
Ekonomizer
W celu zwiększenia wydajności chłodniczej i poprawy efektywności urządzenia, w którym pracują sprężarki śrubowe można zastosować system ekonomizera.
Wszystkie agregaty sprężarkowe typu ASR są przystosowane do pracy w układzie ekonomizera.
Wydajność chłodnicza agregatów ASR pracujących w układzie ekonomizera:

Qe= Ye x Qo
gdzie:
Qo - wydajność chłodnicza wg tabeli 1
Ye - współczynnik wydajności chłodniczej ekonomizera z wykresu


Wydajność chłodnicza i zapotrzebowanie mocy:
Ne= Ne (z tabeli 2) x k
Qo= Qo (z tabeli 3) x k
przy czym dla:
ASR163A - k = 0,512
ASR204A - k = 1,000
ASR255A - k = 1,953
Tabela 4 Główne dane techniczne sprężarek:

Główne wymiary agregatu sprężarkowego - tabela 5
Źródło: www.pzl-debica.com.pl

Źródło: ''