Od marca bieżącego roku branżowy miesięcznik „Chłodnictwo&Klimatyzacja” będzie można kupić także w wybranych salonikach prasowych RUCH.

Po wprowadzeniu e-wydania (w roku ubiegłym), wejście do saloników RUCH jest kolejną inicjatywą wydawnictwa EURO-MEDIA Sp. z o.o. mającą na celu ułatwienie dostępu do pisma, szerokiemu gronu specjalistów związanych z branżą chłodniczą i klimatyzacyjną.

Stworzenie różnorodnych form dystrybucji „Ch&K” jest wynikiem dynamicznego rozwoju miesięcznika oraz odpowiedzią na duże zainteresowanie czytelników.

Obecnie miesięcznik „Chłodnictwo&Klimatyzacja” dostępny jest: · w wersji papierowej w prenumeracie,
· w wersji elektronicznej jako e-wydanie,
- www.e-kiosk.pl
- www.eGazety.pl
· w wersji papierowej w salonikach RUCH (nowość!)

Chłodnictwo & Klimatyzacja – ogólnopolski, fachowy miesięcznik poświęcony praktycznym zagadnieniom chłodnictwa, klimatyzacji i wentylacji oraz pomp ciepła. Czasopismo przekazuje praktyczną wiedzę z zakresu projektowania, instalacji i eksploatacji urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Poprzez zestawienia i przeglądy doradza w wyborze urządzeń, rozwiązań przy planowanych inwestycjach zarówno dużych biurowo-przemysłowych jak i małych domowych. Pismo adresowane do projektantów, producentów, dystrybutorów, serwisantów urządzeń i systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych stosowanych w przemyśle, handlu, w obiektach użyteczności publicznej oraz w budynkach biurowych i mieszkalnych. Czasopismo jest jedną z wielu fachowych pozycji wydawnictwa EURO-MEDIA Sp. z o.o. Miesięcznik obecny jest na rynku wydawniczym od 1995 r.

www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl