Od 1999 roku w Katedrze Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej odbywają się seminaria w ramach cyklu "Chłodnictwo, wentylacja i klimatyzacja XXI wieku", których inicjatorem i organizatorem jest dr inż. Zenon Bonca. Imprezy te odbywają się cyklicznie i mają charakter otwarty.


Celem seminariów cyklu "Chłodnictwo, wentylacja i klimatyzacja XXI wieku", poprzez problemowe ustawienie tematyki spotkań, jest przybliżenie najnowszych rozwiązań technicznych oferowanych przez wiodące firmy z branży, a także zwrócenie uwagi na ważne aspekty eksploatacyjne.
W trakcie spotkań istnieje możliwość prowadzenia dyskusji, która niejednokrotnie jest dość ożywiona, bowiem na seminarium zapraszani są przedstawiciele firm konkurujących na rynku. Spotkania mają również istotny walor poznawczy aspektów techniki stosowanej przez studentów.
Seminaria organizowane są w Katedrze Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej.
Spotkania te odbywają się nieregularnie (w roku akademickim jest ich zwykle ok. 6) i, jak podkreśla organizator, nie mają charakteru szkoleń, lecz są próbą stworzenia, a raczej odtworzenia uczelni, jako miejsca dostarczającego wiedzę na temat najnowszych rozwiązań technicznych w danej dziedzinie.


Ostatnie, XXX seminarium, w ramach cyklu "Chłodnictwo, wentylacja i klimatyzacja XXI wieku"
miało miejsce w dniu 22 listopada 2005 roku. Tematem spotkania był "Odzysk ciepła w urządzeniach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych". Referat na temat odzysku ciepła w zmodernizowanym wysokosprawnym układzie glikolowym oraz wymiennikach termosyfonowych typu "rurka ciepła" przedstawił mgr inż. Dariusz Stefanowski reprezentujący firmę ZUChiK "KLIMOR" Sp. z o.o..
Podczas spotkania omówiono sposób odzyskiwania ciepła w nawiewno-wywiewnych układach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych za pomocą układu do odzyskiwania ciepła z czynnikiem pośredniczącym zwanym popularnie "układem glikolowym", rozwiązaniu zmodernizowanym technicznie przez Klimor. Szczegółowe informacje na temat tego sposobu odzysku zawarte są w artykule "Odzysk ciepła w zmodernizowanym układzie glikolowym".
Druga część spotkania poświęcona była wymiennikom termosyfonowym, potocznie nazywanym "rurkami ciepła" ("heat pi-pe"), zaliczanych do układów z medium pośredniczącym. Znalazły one zastosowanie w klimatyzacji i wentylacji środowisk z dużą ilością wilgoci w powietrzu usuwanym. Stosuje się je np. w instalacjach basenowych czy przemysłu spożywczego ze względu na niską temperaturę szronienia i łatwą możliwość czyszczenia.
Referat nt. wymienników termosyfonowych typu "rurka ciepła" produkcji Klimor - wkrótce na stronach www.wentylacja.com.pl w dziale "Technologie".
O kolejnych seminariach cyklu "Chłodnictwo, wentylacja i klimatyzacja XXI wieku" informujemy na bieżąco na stronach www.wentylacja.com.pl/szkolenia_i_konferencje