Instytut Inżynierii Środowiska wraz z Instytutem Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych informuje o naborze na Studia Podyplomowe "Chłodnictwo i Klimatyzacja".

Chłodnictwo i Klimatyzacja - Studia Podyplomowe w Poznaniu - zgłoszenia tylko do 30 września
Instytut Inżynierii Środowiska wraz z Instytutem Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych informuje o naborze na III Edycję Studiów Podyplomowych dwusemestralnych "Chłodnictwo i Klimatyzacja".

Studium jest przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych, którzy pragną pogłębić i uporządkować swoją wiedzę z zakresu chłodnictwa i klimatyzacji. Program Studium obejmuje zagadnienia podstawowe z tych dziedzin wiedzy takie jak technika cieplna z mechaniką płynów, podstawy klimatyzacji oraz przedmioty o charakterze praktycznym.
Zajęcia są realizowane w trybie dwusemestralnym w ilości 240 godz., zjazdy sobotnio-niedzielne (w sumie 15 zjazdów).

Program Studium Podyplomowego "Chłodnictwo i Klimatyzacja" obejmuje:
- Technika cieplna z mechaniką płynów
- Podstawy klimatyzacji
- Przechowalnictwo i system HACCP
- Urządzenia chłodnicze
- Zastosowanie chłodnictwa
- Transport chłodniczy
- Eksploatacja urządzeń chłodniczych
- Wentylacja i klimatyzacja budynków
- Regulacja i sterowanie
- Regulacje prawne w chłodnictwie i klimatyzacji
- Zasady projektowania instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Informacje organizacyjne
III edycja studium odbywać się będzie w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2010/2011.
Całkowity koszt studium wynosi 4600 zł (możliwość płatności w ratach za semestr 2300 zł).
Zgłoszenie powinno zawierać:
- kartą zgłoszenia (doc, pdf)
- odpis dyplomu,
- kwestionariusz osobowy (doc, pdf)
Uwaga - ostatnim dniem rekrutacji jest 30 września 2010 r.

Politechnika PoznańskaKontakt
Sekretariat studiów:
Politechnika Poznańska
Instytut Inżynierii Środowiska
Budynek Wydziału Elektrycznego pokój 734
ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań
tel. 61 665 24 38; fax 61 665 24 39

Kierownik Studiów Podyplomowych "Chłodnictwo i Klimatyzacja":
dr inż. Grzegorz Krzyżaniak, doc. PP, tel. 61 665 20 34

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 61 665 24 38 oraz na stronie www: SP "Chłodnictwo i Klimatyzacja"