ECO S.p.A. to europejski lider produkcji wymienników ciepła. Posiada 6 zakładów produkcyjnych we Włoszech, Austrii, Hiszpanii. Zatrudnia około 1500 osób. Roczna sprzedaż waha się na poziomie 200 milionów euro. Produkowane przez fabryki ECO wymienniki ciepła od ponad 30 lat podlegają ciągłym badaniom i modyfikacjom w laboratoriach własnych i zewnętrznych, zgodnie z sugestiami Klientów oraz wymogami przepisów i norm międzynarodowych. Aby oferować wysoki standard wyrobów i usług Grupa ECO poddała się certyfikacji ISO 9002, 14000, wyroby były testowane w laboratoriach zewnętrznych np. „RWTÜV”. Badania te objęły wydajności chłodnicze, wyrzut powietrza, pobór mocy, powierzchnię wymiany oraz poziom głośności. Wszystkie wyroby ECO posiadają znak CE oraz certyfikat PED dla urządzeń ciśnieniowych.

Konstrukcje chłodnic powietrza ECO
Bateria wymiennika to profilowane aluminiowe lamele i karbowane
wewnętrznie rury miedziane, przygotowane fabrycznie dla różnych
geometrii oraz różnych zastosowań.
Blok lamelowy jest całkowicie odtłuszczony i poddany próbie
szczelności pod ciśnieniem 30 bar. Maksymalna długość bloku
lamelowego wynosi 2200 mm. Wyloty z chłodnic są wyposażone w
zawór serwisowy 1/4" SAE (oprócz EVS, EP, MIC).
Obudowa chłodnicy jest wykonana ze stopu aluminiowo-magnezowego PERALUMAN, któremu gładkie wykończenie nadaje wygląd stali nierdzewnej.
Dodatek magnezu zapewnia stopowi wysoką mechaniczną
wytrzymałość i odporność na korozję.
Obudowa pokryta jest specjalną folią ochronną, która zabezpiecza
przez uszkodzeniami w trakcie transportu i montażu.
Cechy użytych materiałów:
- odporne na kruszenie w niskich temperaturach,
- odporne na korozję i niełamliwe,
- nie łatwopalne i nie toksyczne.
Podwójnie izolowane tace spływu skroplin.
Osiowe wentylatory chłodnic występują w wersji jednofazowej i trójfazowej.Jednofazowe silniki wentylatorów są wykonywane wg
normy EN 60 335 1 i posiadają wewnętrzne zabezpieczenie
termiczne.
Standardowe chłodnice powietrza są wyposażone w wentylatory
jednofazowe: 200 mm, 230 mm, 250 mm i 315 mm, zasilanie
230V/1/50-60 Hz, stopień ochrony IP44, zakres pracy -40oC do
+40oC, możliwość regulacji prędkości obrotowej; wentylatory 315 mm wyposażone są w kondensator rozruchowy.
Wentylatory spełniają normę EEC 93-68 dla silników niskich napięć.
Obudowa ochronna wentylatorów jest zgodna ze standardami bezpieczeństwa EN294. Grill wykonany jest z włókna szklanego
pokrywanego poliamidem dla wentylatorów 250 mm oraz z
epoksydowanej siatki stalowej dla wentylatorów 315 mm.
Trójfazowe, dwubiegowe silniki wentylatorów z zewnętrznym
rotorem, są wykonane zgodnie z normą EN 60 335 1 dla urządzeń
elektrycznych.
Przemysłowe chłodnice powietrza są wyposażone w wentylatory
trójfazowe o następujących średnicach: 450, 560 lub 630 mm.
Zasilanie 400V/3/50Hz (wysokie obroty wentylatora - połączenie w
trójkąt, niskie obroty – połączenie w gwiazdę), stopień ochrony IP44,
zakres pracy -40oC do +40oC.
Wentylatory spełniają normę EEC 93-68 dla silników niskich napięć.
Obudowa ochronna wentylatorów jest zgodna ze standardami bezpieczeństwa EN 294. Grill wykonany jest z epoksydowanej siatki
stalowej.
Odszranianie elektryczne
ECO stosuje oznaczenia metod oszraniania jak poniżej:
ED - najczęściej stosowany w chłodnicach ECO sposób oszraniania za pomocą grzałek elektrycznych. Chłodnice powietrza z
grzałkami są zawsze dostępne w magazynach Elektroniki S.A.;
HG - oszranianie gorącymi parami;
HG ED - odszranianie gorącymi parami oraz dodatkową grzałką
elektryczną w wewnętrznej tacy ociekowej;
WD - odszranianie wodne dla temperatury w komorze powyżej
10°C.
Grzałki wykonane są ze stali nierdzewnej z przyłączami wulkanizowanymi.
Przyłącza przeznaczone są do zasilania trójfazowego 400V/3/50 Hz.
Całkowitą moc grzałek uzyskuje się przy zasilaniu 230/1/50 Hz.
Zabezpieczenia części elektrycznych
Obudowa jest przygotowana do uziemienia.
Grzałki okablowane w oddzielnych puszkach przyłączeniowych – stopień ochrony IP54.
Publikowane wydajności chłodnicze są obliczane zgodnie z normą EN 328.
Zakres stosowania chłodnic ECO:


Kompaktowe chłodnice powietrza ECO
EVS


Zastosowanie: małe komory chłodnicze, szafy chłodnicze.
Zakres wydajności od 0,25 do 1,7kW*.
Przepływ powietrza od 290 do 780 m/h.
Powierzchnia wymiany ciepła od 1,6 do 8,2 m².
Wentylatory chłodnicy jednofazowe, od 1-3 o śr. 200 mm.
Blok lamelowy: rozstaw rur o średnicy 3/8" w kwadracie 25x25 mm.
Podwójny rozstaw lamel 3,5/7 i 4,5/9 mm.
EP


Zastosowanie: chłodzone pomieszczenia; małe i niskie komory
chłodnicze.
Zakres wydajności od 0,55 do 2,31kW*.
Powierzchnia wymiany ciepła od 2,9 do 12,9 m².
Wentylatory chłodnicy: jednofazowe, od 1-3 o śr. 230 mm.
Blok lamelowy: rozstaw rur w kwadracie 25x25 mm.
Podwójny rozstaw lamel 3,5/7.
MIC


Zastosowanie: dzięki redukcji wysokości i kierunkowi przepływu
powietrza chłodnice typu MIC są najczęściej spotykane w
pomieszczeniach chłodzonych i małych, niskich komorach
chłodniczych o kształcie prostokąta.
Zakres wydajności od 0,59 do3,33 kW*.
Powierzchnia wymiany ciepła od 2,6 do 19,7 m².
Wentylatory chłodnicy: jednofazowe, od 1-5 o śr. 230 mm.
Blok lamelowy: rozstaw rur w kwadracie 25x25 mm.
Podwójny rozstaw lamel 4,5/9 mm dla serii MIC.
Komercyjne chłodnice powietrza ECO
CTE


Zastosowanie: standardowe komory chłodnicze.
Zakres wydajności od 1,05 do 17,6 kW*.
Powierzchnia wymiany ciepła od 7,3 do 94,7 m².
Wentylatory chłodnicy jednofazowe, liczba wentylatorów od 1 do 4 o średnicy 250mm lub od 2-6 o średnicy 315 mm.
Blok lamelowy: rozstaw rur w prostokącie 37,5x32,5 mm.
Rozstaw lamel 3,5 lub 6 lub 8,5 mm.
DFE


Zastosowanie: w komorach chłodniczych o zredukowanych
wysokościach, gdzie towar jest konfekcjonowany lub przygotowywany do transportu.
Zakres wydajności od 1,5 do 13,3 kW*.
Powierzchnia wymiany ciepła od 7,6 do 85,8 m².
Wentylatory chłodnicy: jednofazowe; od 1-6 wentylatorów o średnicy
315 mm; dwubiegowe.
Blok lamelowy: rozstaw rur w prostokącie 37,5x32,5 mm.
Rozstaw lamel 3,5 lub 7 mm dla niskich temp.
STE


Zastosowanie: zwarte komory chłodnicze, gdzie wymagana jest redukcja wymiarów instalacji i jednokierunkowy przepływ powietrza.
Zakres wydajności od 1,63 do 8,07 kW*.
Powierzchnia wymiany ciepła od 10,7 do 42,9 m².
Wentylatory chłodnicy: jednofazowe, od 1-4 o śr. 315 mm.
Rozstaw lamel 3,5 lub 7 mm dla niskich temp.
LFE


Zastosowanie: w komorach chłodniczych, gdzie wymagana jest
mała cyrkulacja powietrza oraz niski poziom hałasu; dwustronny
podział wyrzutu powietrza schłodzonego.
Zakres wydajności od 2,51 do 7,14 kW*.
Powierzchnia wymiany ciepła: od 23,6 do 73,6 m².
Wentylatory chłodnic :jednofazowe, dwa wentylatory o śr. 250 mm
lub dwa wentylatory o śr. 315 mm.
Blok lamelowy: rozstaw rur w prostokącie 37,5x32,5
mm. Rozstaw lamel 5 mm dla całej serii.
Przemysłowe chłodnice powietrza ECO
IDE


Zastosowanie: duże, przemysłowe komory chłodnicze o
ograniczonych wysokościach.
Zakres wydajności od 5,73 do 77,0 kW*.
Powierzchnia wymiany ciepła: od 21 do 434,5 m.
Wentylatory chłodnic trójfazowe, liczba wentylatorów od 1 do 3 o średnicy 450 mm; dwubiegowe lub 2-4 wentylatorów o śr. 560 mm.
Blok lamelowy: rozstaw rur w prostokącie 37,5x32,5 mm. Rozstaw lamel: 4,5 lub 7 lub 10 mm.
ICE


Zastosowanie: przemysłowe komory chłodnicze.
Zakres wydajności od 7,43 do 169,0 kW*.
Powierzchnia wymiany ciepła: od 27,7 do 730 m².
Wentylatory chłodnicy trójfazowe: od 1 do 4 wentylatorów o śr. 450; od 2 do 4 wentylatorów o śr. 560; od 2-5 wentylatorów o śr. 630.
Blok lamelowy: rozstaw rur w prostokącie 37,5x32,5 mm.
Rozstaw lamel 6 lub 10 mm.
Opcje i wersje specjalne
Występuje wiele wersji i opcji specjalnych chłodnic jak: wymiennik
ciepła powlekany dodatkową powłoką zabezpieczającą, lamele
miedziane, niestandardowy rozstaw lamel, odszranianie wodne,
oszranianie gorącymi parami czynnika, taca ociekowa z podwójną
izolacją, zasysanie powietrza od strony sufitu, modele dla aplikacji
zamrażania szokowego itd.
Chłodnice dla układów pośrednich
Na zakończenie warto wspomnieć, że ECO produkuje opisane wyżej
chłodnice także w wersjach glikolowych - dla układów pośrednich.
W symbolu oznaczenia chłodnicy występuje wówczas litera W np. ICE63D10EDW84.
NOWOŚĆ!
Dla uzupełnienia oferty wprowadzony zostaje w tym sezonie nowy
typoszereg podstropowych chłodnic MTE składający się z 18 modeli
freonowych oraz 18 modeli przeznaczonych dla glikolu.
Zakres wydajności od 0,8 do 4,5 kW.
* Wydajność nominalna (warunki wilgotne). Czynnik R404A; temperatura powietrza wlotowego 0oC; temperatura odparowania -8oC; TD 8K.
Opracowała: Małgorzata Maniawska, ELEKTRONIKA S.A.