Przedstawiamy nową chłodnicę powietrza Alfa Laval - AlfaCubic HP przeznacozną do instalacji z wysokim ciśnieniem CO2.
Nowy model HR rozszerza zakres powszechnie
znanej serii AlfaCubic, o aplikacje,
w których ze względu na wysokie
ciśnienie czynnika chłodniczego
konieczne jest zastosowanie
odpowiednio wytrzymałych
wymienników.
AlfaCubic HP należą do urządzeń
przyjaznych środowisku, gdyż
wykorzystują jako czynnik chłodniczy
CO2, gaz nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt oraz neutralny dla warstwy ozonowej.
Chłodnice te zostały zaprojektowane dla chłodni o kubaturze do 400 m³, ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb łatwego dojścia do elementów wymagających serwisowania.
Znalazły zastosowanie jako parowniki pracujące w układach pompowych CO2 – ciśnienie
projektowe do 50 bar. Urządzenie może pracować w temperaturze do -50°C.
Najważniejsze atuty urządzenia AlfaCubic HP to: duża powierzchnia wymiany ciepła,
energooszczędne wentylatory, niski poziom hałasu, zwarta konstrukcja, łatwy serwis
i dostęp do wnętrza urządzenia.
Zalety systemu z zainstalowaną chłodnicą AlfaCubic HP:
• możliwość instalacji mniejszych urządzeń, takich jak chłodnice czy sprężarki;
• mniejsze średnice rurociągu na ssaniu w porównaniu z instalacjami pracującymi
z czynnikami, takimi jak: R717 czy R404;
• wyeliminowanie konieczności utylizacji czynnika chłodniczego;
• tańszy czynnik chłodniczy;
• wyższa wydajność.
Producent: Alfa Laval
O AlfaCubic: >>więcej