Amerykańska firma Makai Ocean Engineering opracowała system klimatyzacji dla centrum Honolulu czerpiący chłód z głębokich wód Oceanu Spokojnego.

Na głębokości 700 m woda ma temp. 7oC, pompowana jest ona do brzegowej stacji chłodzenia, gdzie przez wyminniki ochładza medium w instalacji klimatyzacyjnej. Podobne rozwiązania zastosowano wcześniej w niektórycj miastach USA, Sztokholmie i Toronto. W Honolulu chłodzenie obejmuje jednocześnie 65 dużych budynków w centrum miasta. Koszt inwestycji wyniósł ok. 100 mln USD, jednak wg obliczeń powinna się szybko zwrócić, gdyż koszty eksploatacji będą mniejsze o 75% w stosunku do tradycyjnych rozwiązań.
Źródło: "Rynek Instalacyjny"