Po sprawiającej niezwykle silne wrażenie premierze Chillventa, Międzynarodowe Specjalistyczne Targi Chłodnictwa, Wentylacji Pomieszczeń i Pomp Cieplnych w dniach od 13 do 15 października 2010 r. przystąpią do drugiej rundy.
Targi Chillventa od samego początku zajęły pozycję międzynarodowego miejsca spotkań branży chłodnictwa, klimatyzacji, wentylacji pomieszczeń a także, po raz pierwszy, również pomp cieplnych. Teraz organizatorzy z ufnością spoglądają na edycję 2010, ponieważ Targi Chillventa swoim jasnym ukierunkowaniem i właściwą koncepcją w równym stopniu przekonują zarówno zwiedzających specjalistów jak i wystawców. Wraz z nadesłaniem pierwszych dokumentów zgłoszeniowych od wystawców - Targi Chilventa 2010 wystartowały!
Targi Chillventa już w pierwszej edycji osiągnęły swój wytyczony cel, by w tak renomowanym miejscu targów jakim jest Norymberga, niejako odzwierciedlić stan oferty specjalistycznej w dziedzinie techniki chłodniczej, klimatyzacyjnej i napowietrzania pomieszczeń. Przedstawiając w niezywkle obszerny sposób wszelkie innowacje, komponenty, systemy oraz możliwości zastosowania są w skali świata najważniejszymi targami zajmującymi się tematami techniki chłodniczej. Ponadto stanowią miarodajne i jednocześnie międzynarodowe forum postępu w rozwoju wyrobów i systemów w zakresie techniki chłodniczej, klimatyzacyjnej, pomp cieplnych i napowietrzania pomieszczeń. Odzwierciedlają wprost termodynamiczne cykle wytwarzania zimna i ciepła, a tym samym wszystkie dziedziny z tym związane, w których takie procesy znajdują zastosowanie.

„Jedyna w swoim rodzaju historia Tragów Chillventa poza zasadniczym tematem chłodnictwa, klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń wyzwoliła nowe siły, przyczyniła się do wszczęcia niezwykłych procesów i powstania wielu owocnych partnerstw. Targi w 2008 r. były niejako zalążkiem tych wszystkich dynamicznych zjawisk rozwoju i postępu, ale też szczególnego ducha imprezy“
- wyjaśnia obszernie Walter Hufnagel, członek kierownictwa NürnbergMesse.
To właśnie z tego zalążka rozwinęły się kolejne profesjonalne koncepcje imprez, których realizacja zakończyła się zupełnym sukcesem. I tak Wioska Przemysłowych Pomp Cieplnych – Industrial Heat Pump Village – impreza, która w 2010 r. ponownie odbędzie się podczas Targów Chillventa, była niejako podstawą dla Europejskiego Spotkania Pomp Cieplnych – European Heat Pump Summit 2009. Na życzenie wielu rozgrywających w branży impreza ta w czystej postaci pełni rolę platformy dialogu z ukierunkowaniem B-to-B. Na skondensowanym do dwóch dni spotkaniu na początku września europejscy profesjonaliści w dziedzinie pomp cieplnych na wysokim poziomie wymieniali się doświadczeniami. Europejskie Spotkanie Pomp Cieplnych – European Heat Pump Summit – już od samego startu było absolutnym sukcesem.

Po raz pierwszy Wioska Czystych Pomieszczeń – Cleanroom Village

Pochodnym zastosowaniem w technice chłodniczej i klimatyzacyjnej jest technika czystych pomieszczeń. „Podchwyciliśmy to życzenie i prezentujemy ten temat na Targach Chillventa 2010 w specjalnie w tym celu wydzielonej Wiosce Czystych Pomieszczeń – Cleanroom Village. W formacie o najwyższym stopniu jakości dąży się tu do połączenia najróżniejszych aspektów czystych i najczystszych pomieszczeń“, mówi dalej Hufnagel.
W Wiosce Czystych Pomieszczeń – Cleanroom Village – producenci przedstawią swoje najnowsze technologie planowania, konstrukcji, budowy i eksploatacji czystych i najczystszych pomieszczeń. Wioska stanowi tym samym pożądane uzupełnienie zasadniczej oferty Targów Chillventa.
Padł strzał startowy Targów Chillventa 2010
Wraz z wysyłką dokumentów zgłoszenia udziału od potencjalnych wystawców padł strzał startowy Targów Chillventa 2010. Więcej informacji pod: www.chillventa.de
Wirtualne Targi: ask-Chillventa
Bez mała 2.900 wyrobów oraz 803 wystawców przez cały rok i zawsze aktualne w sieci – z ask-Chillventa Międzynarodowe Specjalistyczne Targi Chłodnictwa, Wentylacji Pomieszczeń i Pomp Cieplnych obecne są na całym świecie przez całą dobę. Zarówno zwiedzający jak i
zainteresowani znajdą na tej platformie obszerne funkcje wyszukiwania, możliwości porównania poszczególnych wyrobów jak też szczegółowe informacje o przedsiębiorstwach wystawiających na Targach Chillventa.