Chiller Grasso BluAstrum z GEA Refrigeration Technologies został oficjalnie uznany jako wybitne osiągnięcie w technice chłodniczej: został uhonorowany niemiecką nagrodą chłodniczą w kategorii "Przyjazne dla środowiska wykorzystanie systemów chłodniczych w produkcji żywności i napojów".

Chiller GEA nagrodzony państwową nagrodą
22 marca 2011 r. Sekretarz Stanu Ministerstwa Środowiska Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego, Katherine Reich wręczyła w stolicy Niemiec nagrodę Dyrektorowi ds. rozwoju GEA Grasso GmbH (Berlin) Wolgangowi Sandkoetter.

W tym roku wyjątkowo zostały przyznane trzy drugie nagrody w tej kategorii (każda w wysokości 5000 Euro), w celu wyróżnienia wielkiego znaczenia zwycięskich produktów i projektów.

Jurorzy pochwalili efektywność pracy nowego agregatu, pracującego z wykorzystaniem naturalnego amoniaku - wypełnia on lukę między dwoma stosowanymi rozwiązaniami - a mianowicie sprężarkami śrubowymi wyposażonymi w regulację wydajności przy pomocy suwaka oraz turbosprężarkami ze zmienną prędkością obrotową. Efektywność energetyczna Grasso BluAstrum jest o około 40% większa niż w tradycyjnych technologiach, dzięki czemu znacznie mniejszy jest pobór mocy, koszty operacyjne i zanieczyszczenie środowiska.

BluAstrum obejmuje zakres 500 - 2000 kW mocy chłodniczej
Obecnie na rynek wprowadzonych jest 6 modeli Grasso BluAstrum o wydajności chłodniczej od 500 do 2000 kW. Agregaty te są zaprojektowane na zakres temperatur medium chłodzonego od -15oC do +15oC i osiągają współczynnik efektywności energetycznej ok 5.5. Jeszcze większe znaczenie ma tutaj efektywność podczas częściowego obciążenia, ze względu na osiągnięcie europejskiego sezonowego wskaźnika efektywności energetycznej (ESEER) na poziomie 8, co jest wynikiem zmiennej prędkości obrotowej sprężarki (1000 do 4500 obr/min) i regulacji Vi. Ponadto regulacja prędkości za pomocą delikatnego rozruchu ogranicza kosztowne skoki zapotrzebowania mocy elektrycznej podczas wzrostu zapotrzebowania na moc chłodniczą.

Kompaktowy agregat do chłodnictwa i klimatyzacji
Aby umożliwić wykorzystanie urządzenia jak największej liczbie użytkowników chiller ten jest umieszczony w bardzo wąskiej obudowie, dzięki czemu można go dostarczyć przez drzwi standardowej wielkości i zainstalować. Jak wyjaśnia Wolfgang Sandkoetter "Oznacza to również, że nowy agregat Grasso BluAstrum o skromnych wymaganiach w zakresie konserwacji może zastąpić starsze, mało wydajne sprzęty".
Oprócz możliwości zastosowania BluAstrum w aplikacjach przemysłowych, urządzenie to jest wyjątkowo efektywne również w klimatyzacji: na rynkach, na których tradycyjne czynniki chłodnicze są bardzo drogie (lub zakazane), amoniak został uznanym czynnikiem w klimatyzacji komfortu.

>>BluAstrum