Latem br. AED Polska z Czekanowa otrzymała Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001, świadectwo gwarantujące wysoką jakość produktów wytwarzanych w tym przedsiębiorstwie.


Wprowadzenie w AED Polska systemu zgodnego z ISO 9001 stało się naturalnym etapem w procesie rozwoju firmy. AED Polska jest liczącym się dostawcą dużych hurtowni sieciowych, które posiadając wdrożone Systemy Zarządzania Jakością, oczekują tego samego od swoich partnerów. Firma jest oficjalnym, wyłącznym przedstawicielem w Polsce szeregu uznanych producentów europejskich, a to zobowiązuje. Coraz większy udział w sprzedaży AED Polska stanowią urządzenia przeznaczone do pracy w strefach niebezpiecznych, zagrożonych wybuchem, posiadające certyfikat ATEX, a zgodnie z zaleceniami unijnymi, urządzenia takie powinna sprzedawać firma posiadająca wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001. W styczniu 2006 Zarząd AED Polska zainicjował opracowanie wymaganej dokumentacji i wdrożenie w życie firmy płynących z niej wniosków. W trakcie prac zmodyfikowano i uporządkowano szereg procedur związanych z działalnością organizacji. Wprowadzono dodatkowe rejestry i zapisy, a także przeprowadzono klika auditów wewnętrznych dla sprawdzenia poprawności działania Systemu Zarządzania Jakością. Kierowano się naczelną zasadą, że System ma usprawnić obsługę Klienta, a nie dezorganizować skutecznie funkcjonującą machinę przedsiębiorstwa. Zakończenie prac wdrożeniowych oraz przeprowadzenie przez TUV NORD ostatecznego auditu certyfikacyjnego miały miejsce latem bieżącego roku. W wyniku pozytywnej oceny, firma AED Polska otrzymała Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2001 w zakresie dystrybucji i serwisowania armatury regulacyjnej i zabezpieczającej oraz przyrządów pomiarowych do instalacji grzewczych i przemysłowych. Źródło: AED Polska