Certyfikaty EUROVENT wydawane są przez branżową organizację europejskich producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych EUROVENT CERTIFICATION COMPANY. Umożliwiają one otrzymanie przez projektanta czy inwestora pewności, iż oferowany wyrób poprzez parametry zawarte w katalogach wydruk danych technicznych wygenerowany w programie doboru urządzeń już dla konkretnego przypadku, a na dostarczonym do klienta urządzeniu skończywszy, spełnia oczekiwania i dehklarowane wymogi techniczne.

Członkiem organizacji może, na zasadach dobrowolności, zostać każde przedsiębiorstwo spełniające wymogi EUROVENTu, którego zasadą przewodnią - poprzez sposób działania - jest zapobieganie nieuczciwej konkurencji.
Podstawą zatwierdzenia parametrów central wentylacyjnych są aktualnie obowiązujące standardy ISO i normy CEN. Ocenie w pojęciu EUROVENTu poddawane są podstawowe parametry central wentylacyjnych, m.in. przepływ powietrza, pobór mocy elektrycznej, poziom emitowanego hałasu, wydajność grzewcza i chłodnicza, sprawność odzysku ciepła, opory po stronie powietrza i wody (dot. wymienników) etc.
Potwierdzeniem posiadania przez wyrób ww dokumentu jest stosowny certyfikat.
Natomiast pełen zestaw firm branżowych posiadających certyfikaty, znajduje się w specjalnie wydawanycm katalogu lub na stronach internetowych http://www.eurovent-certification.com
wg opracowania mgr inż. Grzegorza Madziąga
"Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna" nr 8/2001