Wszystkie modele nagrzewnic elektrycznych MASTER serii EPB otrzymały certyfikację prestiżowego znaku ENEC.

Certyfikaty ENEC dla nagrzewnic elektrycznych MASTER EPB
ENEC jest ogólnoeuropejskim znakiem przyznawanym produktom elektrycznym, które wykazują zgodność z normami europejskimi EN. Do tej pory wydano ponad 14.000 certyfikatów obejmujących 32.000 produktów.

W ramach przeprowadzonego procesu certyfikacyjnego przebadano nagrzewnice elektryczne MASTER w akredytowanym laboratorium zewnętrznym oraz przeprowadzono audyt wewnętrzny u producenta w działach konstrukcyjnym, produkcyjnym oraz z zakresu działań reklamacyjnych. W procesie certyfikacji ENEC kładzie się nacisk na to, aby producent do produkcji używał wyłącznie certyfikowanych komponentów oraz aby przeprowadzane były dodatkowe testy i badania.

Oprócz certyfikatu ENEC nagrzewnice elektryczne MASTER serii EPB posiadają certyfikat B. Znak B jest potwierdzeniem, że dany wyrób, używany zgodnie z zasadami określonymi przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia i środowiska. Potwierdza, że wyrób spełnia wymagania określone przez krajowe i europejskie standardy i przepisy prawne.

Znak ENEC wraz ze znakiem bezpieczeństwa B zostanie umieszczony na tabliczce znamionowej urządzenia, etykiecie jak i w instrukcji obsługi.


Źródło: Desa Poland Sp. z o.o.