Firma Winterwarm Polska Sp. z o.o. otrzymała Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za rok 2010 Dun & Bradstreet.

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej dla Winterwarm Polska
Prestiżowe wyróżnienie "Certyfikat Wiarygodności Biznesowej" nadawane przez Dun & Bradstreet Poland daje gwarancję, że jego właściciel jest wiarygodnym kontrahentem, z którym warto nawiązywać kontakty handlowe.
Do grona uhonorowanych mogą należeć wyłącznie firmy o najwyższej i wysokiej ocenie stabilności wystawianej według D&B Poland. Certyfikatem wyróżnia się firmy o danych finansowych dających gwarancję na wysoki poziom rentowności, zdolności i płynności finansowej, których poziom zadłużenia oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatności jest znikomy.

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej to potwierdzenie, że Winterwarm jest marką godną zaufania zarówno pod względem profesjonalizmu i wysokiej jakości, jak i pod względem partnerstwa biznesowego.

Certyfikat Wiarygodności BiznesowejWyróżnienie certyfikatem świadczy o tym, że:
- firma ma bardzo dobrą kondycję i płynność finansową,
- ryzyko transakcji z firmą jest minimalne,
- firma systematycznie realizuje zobowiązania.