24 stycznia roku podczas spotkania przedstawicieli branży budowlanej na międzynarodowych targach poznańskich BUDMA 2007 Prezes Zarządu SAINT-GOBAIN ISOVER Polska Nicolas Suret odebrał z rąk Ministra Budownictwa Andrzeja Aumillera Certyfikat Środowiskowy dla wyrobów z wełny mineralnej szklanej i skalnej.

Certyfikat Środowiskowy weryfikujący deklaracje środowiskowe przyznawany jest przez Instytut Techniki Budowlanej. ISOVER Polska otrzymał go za wyroby z wełny mineralnej skalnej i szklanej. Podstawą do jego przyznania jest przeprowadzenie dokładnych, usystematyzowanych badań, które wykażą, jaki jest wpływ produktów na środowisko. Służy temu metoda LCA (ang. Life Cycle Assessment – Cykl Życia Produktu) zgodna z normami ISO. Do tego rodzaju obliczeń wykorzystywane są dane zbierane przez producenta. Producent na ich podstawie może wystawić deklarację środowiskową, która zawiera wszelkie informacje na temat wpływu produktu na środowisko naturalne. Jej zgodność potwierdza audyt przeprowadzany przez Instytut Techniki Budowlanej. „SAINT-GOBAIN ISOVER Polska od bardzo dawna pracuje nad takimi rozwiązaniami technologii produkcji, aby móc w maksymalnym stopniu wykorzystać surowce wtórne do wytwarzania naszych produktów izolacyjnych. Jednym z narzędzi mających prowadzić do tego celu, jest ocena cyklu życia produktów przeprowadzona dla nas przez Zakład Ochrony Środowiska Instytutu Techniki Budowlanej. Certyfikaty środowiskowe są w Polsce cały czas jeszcze nowością. Tym większym wyróżnieniem jest dla nas fakt, że został on przyznany naszym produktom.” – mówi Prezes Zarządu SAINT-GOBAIN ISOVER Polska Nicolas Suret. Zgodnie z opinią Zakładu Ochrony Środowiska Instytutu Techniki Budowlanej wełna mineralna Isover jest wyrobem przyjaznym dla środowiska. Jej zastosowanie w przegrodach zewnętrznych i dachu obiektu budowlanego daje wymierne zyski ekologiczne w całym cyklu użytkowania. Prowadzi do zmniejszenia zużycia energii grzewczej w fazie użytkowania budynku, co (oprócz niewątpliwych korzyści finansowych) prowadzi do ograniczania w sposób wymierny emisji takich szkodliwych związków, jak: CO2, CFC11 czy SO2. Wełna mineralna Isover pozytywnie wpływa na środowisko naturalne. Certyfikat środowiskowy jest przyznawany bezterminowo. Obowiązuje do momentu zmiany przez producenta deklaracji środowiskowej.