Certyfikaty Solidna Firma 2008 uroczyście nadano 23 firmom 27 stycznia 2009 roku na Gali Pomorza oraz Warmii i Mazur, w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku.
Wśród nagrodzonych po raz czwarty z rzędu znalazła się firma VBW Engineering.
Pozytywna trzyetapowa weryfikacja dokonana przez ekspertów zaowocowała przyznaniem nagrody za terminowe regulowanie
wszelkich zobowiązań, poszanowanie ekologii i praw konsumenta oraz za
produkty najwyższej jakości.
Program Gospodarczo-Konsumencki Solidna
Firma
, działający pod patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej
i Marszałka Województwa Pomorskiego Jana Kozłowskiego to przedsięwzięcie
powołane do życia w roku 2002. Jego celem jest tworzenie ruchu
skupiającego przedsiębiorców, mających osiągnięcia na polu promowania
zasad uczciwości i odpowiedzialności, jak również rozwoju rodzimego
regionu. Dzięki programowi powstała baza godnych zaufania
przedsiębiorstw. Są to zarówno firmy małe, jak i duże, działające na
całym świecie oraz funkcjonujące wyłącznie w jednym regionie.
Źródło: VBW Engineering