Certyfikat Solar Keymark potwierdza zgodność kolektora słonecznego z normą "jakościową" EN 12975.

Certyfikat Solar Keymark
Zainteresowanie kolektorami słonecznymi w Polsce wzrasta w dynamicznym tempie. Dla przykładu, wg danych Instytutu Energii Odnawialnej, w 2007 roku liczba zainstalowanych kolektorów kształtowała się na poziomie 68 tys. m2, w 2008 roku wzrosła o ponad 100% i wyniosła 144 tys. m2.

SOLAR KEYMARK - The Quality Label for Solar Thermal Products in Europe
Certyfikat Solar Keymark został wprowadzony przez Europejską Federację Termicznego Przemysłu Solarnego (European Solar Thermal Industry Federation - ESTIF) wraz z Europejskim Komitetem Standaryzacji (European Committee for Standardization), którego członkiem jest także Polska. Certyfikat Solar Keymark świadczy o zgodności produktu z europejskimi normami EN 129775 i EN 12976, a także z normą zarządzania jakością ISO 9000.

Procedura certyfikacyjna
Przedstawiciel instytutu badawczego pobiera kolektor do badania losowo z linii produkcyjnej u producenta.
Wybrany egzemplarz przechodzi testy w zakresie wydajności i wytrzymałości w instytucie na zgodność z wymaganiami EN 12975. Oceniany jest także zakład produkcyjny, od którego wymaga się zachowania standardów jakości procesów produkcji kolektora. Ponadto, aby nie stracić raz zdobytego certyfikatu, badania te są cyklicznie powtarzane.

Dotacje na solary
W ramach ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu dopłat do kolektorów słonecznych, można otrzymać 45% dotację na zakup i instalację tych urządzeń. Jednym z warunków ubiegania się o dotację jest zakup kolektorów wysokiej jakości potwierdzonej certyfikatem Solar Keymark.
Listę kolektorów polskich producentów z certyfikatem Solar Keymark i spełniają tym samym wymagania programu dopłat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
Ich lista np. na stronach portalu gramwzielone.pl

Baza Certyfikatów Solar Keymark
Certyfikaty Solar Keymark dostępne są w sposób otwarty na stronie internetowej ESTIF (European Solar Thermal Industry Federation), co umożliwia Klientom wgląd w wyniki niezależnych badań kolektorów słonecznych: www.solarkeymark.org