W roku 2003 już po raz szósty Krajowa Izba Gospodarcza i Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” zorganizowały kolejną edycję programu promocji kultury przedsiębiorczości „PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2003”.Celem programu jest promocja etyki w działalności gospodarczej, rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami oraz społecznością lokalną i państwową, działań zgodnych z obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi normami społecznymi.
Celem jest także wspieranie rozwoju firm poprzez promowanie przedsiębiorstw działających zgodnie z prawem i zasadami etyki, pokazywanie ich w środkach masowego przekazu, także zachęcanie wszystkich polskich firm do zachowań etycznych zarówno w wewnętrznej organizacji pracy jak i w kontaktach zewnętrznych. W skład Kapituły, która ocenia uczestników programu, jego przebieg, finał oraz rezultaty wchodzą wybitni przedstawiciele parlamentu, administracji państwowej, agencji rządowych oraz pozarządowych.
Wnioski płynące z analizy kolejno w latach przyznawanych nagród są takie, że biznesowa rzetelność nie zależy od bogactwa firmy, czy udziału kapitału zagranicznego, nie zależy także od wielkości firmy ani formy prowadzenia działalności gospodarczej. Niemal zawsze kultura organizacji jest rezultatem osobowości i zasad wyznawanych przez osobę zarządzającą firmą a dobre wzorce mobilizują podwładnych do naśladowania Szefa.
Uroczyste zakończenie programu „PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2003”, nastąpiło w grudniu ub. roku w Warszawie. Specjalnie zaproszeni goście – przedstawiciele uczestniczących w programie przedsiębiorstw oraz Kapituła programu, przedstawiciele rządu i kultury polskiej spotkali się w Sali Kongresowej oraz kuluarach Pałacu Kultury i Nauki aby uczcić przyznanie nagród w postaci certyfikatów i statuetek polskim firmom, które zasłużyły na ten zaszczytny tytuł.
Konferansjerem części oficjalnej uroczystości był znany i lubiany aktor – Maciej Orłoś. Na zakończenie wieczoru zaśpiewała gwiazda polskiej estrady – Edyta Górniak. Część nieoficjalna – bankietowa – ciągnęła się do późnych godzin nocnych.

Gdyńska firma chłodnictwa i klimatyzacji ELEKTRONIKA S.A. także otrzymała tytuł PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2003.


Wacław Maniawski - prezes ELEKTRONIKI S.A.
odbiera certyfikat z rąk przedstawicielki Kapituły


Wacław Maniawski prezentuje certyfikat

Siedziba ELEKTRONIKI S.A. w Gdyni