Aircon w rejestrze GIOŚ przedsiębiorców wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Certyfikat Eko-Rzetelności dla Aircon
Firma Aircon podjęła współpracę z Electro-System - Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może być niebezpieczny dla ludzi i środowiska i jednocześnie można z niego odzyskiwać takie surowce jak miedź, cyna, żelazo, szkło, a nawet metale szlachetne takie jak złoto i srebro.

Aircon - importer szerokiej gamy urządzeń klimatyzacyjnych - od popularnych splitów ściennych, poprzez urządzenia kanałowe, kasetonowe i podstropowe, urządzenia typu multisplit w wersji on-off i inwerter, skończywszy na rozbudowanych systemach ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego VRF typu MDV-D, z pomocą Electro-System właściwie gospodaruje elektroodpadami.
Certyfikat Eko-Rzetelności

Electro-System S.A. należy do renomowanej Grupy REMONDIS działającej od lat w wielu krajach Europy i całego świata w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami. Celem działania Electro-System jest organizacja przedsięwzięć związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem, recyklingiem, odzyskiem oraz unieszkodliwianiem zużytego sprzętu, a także prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych.
W imieniu Przedsiębiorców wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny na rynek Polski, którzy:
- produkują i sprzedają sprzęt pod własnym oznaczeniem,
- sprzedają pod własnym oznaczeniem sprzęt wyprodukowany przez innego przedsiębiorcę,
- prowadzą działalność związaną z importem lub wewnątrz-wspólnotowym nabyciem sprzętu,
realizuje obowiązki wynikające z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 z późniejszymi zmianami).

Źródło: Aircon Sp. z o.o.