Firma Venture Industries jako jedyny polski producent wentylatorów przeciwwybuchowych, otrzymała przez uznaną jednostkę certyfikującą KEMA potwierdzenie funkcjonowania w praktyce procedur zapewnienia jakości wg ISO 9001:2000 z rozszerzeniem o rygorystyczne wymagania EN 13980:2002 (PN-EN 13980:2004) Przestrzenie zagrożone wybuchem - Zastosowanie systemów jakości.
Venture Industries z roku na rok rozszerza swoją ofertę, rwnocześnie zwiększając zakres produkowanych urządzeń. Co za tym idzie - poszerzają się wymagania odnośnie poszczególnych procesów technologicznych. Venture Industries zawsze przywiązywało i przywiązuje dużą wagę do jakości produkowanych i sprzedawanych artykułów oraz obsługi klienta. Jako jedna z pierwszych firm z branży wprowadziła System Zarządzania Jakością zgodny z ISO 9001:2000. Produkty Venture powstają w oparciu o procedury zgodne z ISO i przepisy normujące wymagania odnośnie produkcji urządzęń w wykonaniach specjalnych (w tym przeznaczonych do stref zagrożonych wybuchem).
Niedawno firma Venture Industries uzyskała certyfikat wydany przez przez renomowaną jednostkę KEMA, potwierdzający funkcjonawanie w praktyce procedur zapewnienia jakości wg ISO 9001:2000 z rozszerzeniem o rygorystyczne wymagania EN 13980:2002 (PN-EN 13980:2004) Przestrzenne zagrożenie wybuchem - Zastosowanie systemów jakości. Tym samym jakość i zgodność względem wymagań Dyrektywy ATEX 94/9/EC dla wentylatorów przeznaczonych do stref zagrożonych wybuchem produkowanych przez Venture Industries została potwierdzona certyfikatem. Tym samym zakończyła się procedura wprowadzenia do sprzedaży wentylatorów promieniowych przeciwwybuchowych EGM.
Niebawem oferta Venture Industries dotycząca wentylatorów Ex zostanie rozszerzona o kolejne dwa typy urządzeń, a do końca bieżącego roku producent planuje wdrożyć do produkcji i uzyskać certyfikat na następne trzy typy wentylatorów do stref zagrożonych wybuchem.