Dostosowywanie programu Certyfikacji Kompetencji Personelu do znowelizowanej normy PN-EN 13313:2011.

Certyfikacja osób (kompetencji personelu) w dziedzinie chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła
Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH informuje, że jednostka certyfikująca personel rozpoczęła proces dostosowywania programu Certyfikacji Kompetencji Personelu do wymagań znowelizowanej normy PN-EN 13313:2011 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Kompetencje personelu - Elementy uzupełniające (oryg.).

Certyfikacja osób (kompetencji personelu) w dziedzinie chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła
PROGRAM CERTYFIKACJI OSÓB
>>Szczegóły


COCH prowadzi certyfikację kompetencji personelu działającego w dziedzinie chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13313:2003. Jednostka certyfikująca osoby jest akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji (akredytacja PCA nr AC 056), sygnatariusza EA MLA.
COCH informuje, że jednostka certyfikująca personel rozpoczęła proces dostosowywania programu Certyfikacji Kompetencji Personelu do wymagań znowelizowanej normy PN-EN 13313:2011 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Kompetencje personelu - Elementy uzupełniające (oryg.).
>>Harmonogram działań dotyczących wdrażania normy PN-EN 13313:2011 (oryg.).


Źródło: COCH - Centralny Ośrodek Chłodnictwa