Data rozpoczęcia
2013-02-04
Data zakończenia
2013-02-08
Miejsce
KrakówSzkolenie dla osób ubiegających się o certyfikat kompetencji A lub B zajmujących się konserwacją, obsługą, montażem, rozruchem i naprawą urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.
Szkolenie realizowane jest zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13313:2003 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – Kompetencje personelu.

Szkolenie obejmuje:
24 godz. wykładów, 8 godz. zajęć praktycznych,
5 godz. egzaminu (egzamin teoretyczny i praktyczny).

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby posiadające:
• średnie wykształcenie ogólne lub techniczne (technikum)
• udokumentowane co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi, konserwacji, montażu i napraw instalacji ziębniczych i klimatyzacyjnych
lub
• wykształcenie techniczne na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej
• udokumentowane co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe oraz ukończone szkolenie w zakresie obsługi, konserwacji, montażu i napraw instalacji ziębniczych i klimatyzacyjnych.

Udział uczestnika w kosztach szkolenia wynosi:
• 475,80 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw
• 713,70 zł dla średnich przedsiębiorstw.

Termin szkolenia: 04-08.02.2013

Informacje i zgłoszenia:Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o.
tel. 12 637 09 33; fax 12 637 37 24
e-mail: sekretariat@coch.pl; www.coch.pl


Źródło: ''