Data rozpoczęcia
2013-06-03
Data zakończenia
2013-06-07
Miejsce
Kraków

CERTYFIKACJA kompetencji BW ramach realizowanego przez COCH projektu „Szkolenia techniczne dla pracownic i pracowników branży chłodnictwa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pracownicy sektora MSP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) mogą skorzystać z atrakcyjnej oferty szkolenia dla osób ubiegających się o Certyfikat Kompetencji A lub B zajmujących się konserwacją, obsługą, montażem, rozruchem i naprawą urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

Szkolenie realizowane jest zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13313:2003 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – Kompetencje personelu.

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby zatrudnione w MSP posiadające:
• średnie wykształcenie ogólne lub techniczne (technikum)
• udokumentowane co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi, konserwacji, montażu i napraw instalacji ziębniczych i klimatyzacyjnych
lub
• wykształcenie techniczne na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej
• udokumentowane co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe oraz ukończone szkolenie w zakresie obsługi, konserwacji, montażu i napraw instalacji ziębniczych i klimatyzacyjnych .

Szkolenie obejmuje:
- 24 godzin wykładów (budowa i eksploatacja urządzeń chłodniczych, bezpieczeństwo w chłodnictwie, zagrożenia środowiska naturalnego jego ochrona, przepisy prawne, postępowanie z systemem i czynnikiem ziębniczym podczas instalacji, serwisowania, odzysku czynnika, podstawy klimatyzacji)
- 8 godzin zająć praktycznych (identyfikacja stanu czynnika ziębniczego w urządzeniu/ instalacji, odzysk czynnika, kontrola instalacji/urządzenia przed uruchomieniem, kontrola szczelności, spawanie/lutowanie)
- 5 godziny egzaminu (egzamin teoretyczny i praktyczny)

Udział uczestnika w kosztach szkolenia wynosi:
• 475,80 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw
• 713,70 zł dla średnich przedsiębiorstw
Koszt obejmuje szkolenie, egzamin, zakwaterowanie i wyżywienie.

Czas trwania szkolenia 5 dni.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Osoba zgłaszająca powinna podać:
- nazwę, adres, NIP, wielkość firmy (liczba osób zatrudnionych)
- telefon i e-mail kontaktowy
- liczba uczestników szkolenia
- chęć korzystania lub nie z noclegu
Po przyjęciu zgłoszenia, prześlemy komplet formularzy do wypełnienia i odesłania przed szkoleniem.

Informacje i zgłoszenia:
Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o.
tel. 12 637 09 33, fax 12 637 37 24
e-mail: sekretariat@coch.pl
www.coch.krakow.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości


Źródło: COCH - Centralny Ośrodek Chłodnictwa