Data rozpoczęcia
2009-05-18
Data zakończenia
2009-05-18

termin: 18-22.05.2009 miejsce: KrakówW ramach realizowanego przez COCH projektu WND-POKL.02.01.01-00-538/2008 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pracownicy mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw mogą skorzystać z atrakcyjnej oferty szkolenia dla osób ubiegających się o Certyfikat Kompetencji B zajmujących się konserwacją, obsługą, montażem, rozruchem i naprawą urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.
Szkolenie realizowane jest zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13313:2003 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Kompetencje personelu.
W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby posiadające:
- średnie wykształcenie ogólne lub techniczne (technikum)
- udokumentowane co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi, konserwacji, montażu i napraw instalacji ziębniczych i klimatyzacyjnych
lub
- wykształcenie techniczne na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej
- udokumentowane co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe oraz ukończone szkolenie w zakresie obsługi, konserwacji, montażu i napraw instalacji ziębniczych i klimatyzacyjnych.

Szkolenie obejmuje:

- 24 godzin wykładów (bezpieczeństwo w chłodnictwie, zagrożenia środowiska naturalnego i jego ochrona, odzysk czynników ziębniczych, technika chłodnicza, elementy instalacji ziębniczych, kontrole instalacji, elementy automatyki, sterowania i regulacji, podstawy klimatyzacji, poszanowanie energii)
- 8 godzin zająć praktycznych realizowanych w Laboratorium Urządzeń Chłodniczych COCH
- 4 godziny egzaminu (egzamin teoretyczny i praktyczny).
Udział uczestnika w kosztach szkolenia wynosi:
- 337,95 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw
- 506,93 zł dla średnich przedsiębiorstw
- 675,90 zł dla dużych przedsiębiorstw.
Koszt obejmuje szkolenie, egzamin, zakwaterowanie i wyżywienie.
Termin szkolenia: 18.05-22.05.2009 r.
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Osoba zgłaszająca powinna podać:
- nazwę, adres, NIP, wielkość firmy (liczba osób zatrudnionych)
- telefon i e-mail kontaktowy
- liczba uczestników szkolenia
- chęć korzystania lub nie z noclegu.
Po przyjęciu zgłoszenia, prześlemy komplet formularzy do wypełnienia i odesłania przed szkoleniem.
Kontakt:
Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o.
30-133 Kraków, ul. J. Lea 116
Magdalena Przygrodzka
tel. 012 637 09 33 w.105
fax 012 637 37 24
e-mail: szkolenia@coch.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości